DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 539 (1/122)
Petruf, Pavol : Otázka jednoty európskych socialistických štátov po helsinskej konferencii v prácach buržoáznej politológie. In: Predstavy o dezintegrácii socialistického spoločenstva na Západe (1975-1985). Br., Veda 1989, s. 9-33.
politológia buržoázna; štáty európske; štáty socialické;

MFN 1662 (2/122)
Petruf, Pavol : K pobytu amerických vojsk v Česko-Slovensku roku 1945. On the Activity of American Soldiers in Czech-Slovakia in 1945. 38, 1990, s. 651-679. Rés. rus., nem. s. 679. Zum Aufenthalt des amerikanischen Militars in der Tschecho-Slowakei im Jahre 1945.


MFN 3181 (3/122)
Petruf, Pavol : Druhá svetová vojna a sféry vplyvu. Keď rozdeľovali Európu... HR 2, 1991, č. 1, s. 16-18.
vojna druhá svetová; Európa;

MFN 3182 (4/122)
Petruf, Pavol : Kolokvium venované Charlesovi de Gaullovi. [Paríž, 19.-24.11.1990] 39, 1991, č. 3, s. 359-361.
Gaull Charles de;

MFN 3183 (5/122)
Petruf, Pavol : Marshallov plán a my. Začiatky nášho zaostávania za Západom. HR 2, 1991, č. 7, s. 20-21.
Marshallov plán;

MFN 3184 (6/122)
Petruf, Pavol : Niekoľko poznámok k výskumu najnovších všeobecných dejín po roku 1945 na Slovensku. 39, 1991, č. 4-5, s. 463-471.
dejiny všeobecné; 1945; historiografia slovenská;

MFN 5036 (7/122)
Petruf, Pavol : Medzinárodné kolokvium venované novým formám spolupráce v Európe. [Ženeva, 15.-17.9.1991] 40, 1992, č. 2, s. 275-277.


MFN 5037 (8/122)
Petruf, Pavol : Medzinárodné súvislosti vývoja Česko-Slovenska od januára 1968 do apríla 1969. In: Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967-1970. Zborník štúdií. Zv. 1. Br., Politologický kabinet SAV 1992, s. 6-94.
    OHLASY: anot.: Hlavová Viera, HČ 41, 1993, č. 2, s. 220-221.


MFN 5038 (9/122)
Petruf, Pavol : O niektorých aspektoch výskumu súčasných dejín. [Prednáška Prof. F. Bédaridu z Ústavu pre výskum súčasných dejín v Paríži. Bratislava, Historický ústav SAV, 13.3.1992] 40, 1992, č. 3, s. 406.
historiografia súčasná; Bédarid F.;

MFN 5039 (10/122)
Petruf, Pavol : Osud jedného spojenectva. Prečo sme neuzavreli zmluvu s Francúzskom. HR 3, 1992, č. 5, s. 18-19.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: