DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 527 (1/4)
Noel, Ladislav : Archív dokladov fotografickej činnosti (osobitne fotoamatérskej) na Slovensku v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Obrazový archív 1, 1989, s. 175-178.
Ružomberok;

MFN 528 (2/4)
Noel, Ladislav : K rozvoju fotografie na Slovensku. Obrazový archív 1, 1989, s. 103-107.
fotografie;

MFN 9616 (3/4)
Noel, Ladislav : Fotografia a zachytenie vývoja. Fotografické dvojice. Obrazový archív 2, 1994, s. 54-70.


MFN 9617 (4/4)
Noel, Ladislav : Slovenské hrady v mieste a čase. Pamiatky a múzeá 43, 1994, č. 1, s. 36-37.


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: