DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1564 (1/2)
Nedelka, Milan : Letec Milan Rastislav Štefánik. SP 106, 1990, č. 7, s. 17-22.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1565 (2/2)
Nedelka, Milan : Letec Milan Rastislav Štefánik. In: Zborník referátov z celoslovenského seminára Významné osobnosti v dejinách astronómie. Hurbanovo, Slovenské ústredie amatérskej astronómie 1990, s. 65-79.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: