DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3062 (1/19)
Murcko, Michal : Hospodárske pomery v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1918-1938. NObz 32, 1991, s. 27-39. Rés. rus., nem.
Stará Ľubovňa;

MFN 4889 (2/19)
Murcko, Michal : Spoločenské pomery v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1918-1938. Prešov, Metodické centrum 1992. 41 s.
1918-1938; pomery spoločenské; Stará Ľubovňa [okres];

MFN 7263 (3/19)
Murcko, Michal : Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1938-1945. Prešov, Metodické centrum 1993. 104 s.
1938-1945; Stará Ľubovňa [okres];

MFN 11820 (4/19)
Murcko, Michal : Postavenie Rusínov-Ukrajincov a osudy Židov v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1938-1945. In: Spiš v kontinuite času. Prešov-Bratislava-Wien, FF v Prešove UPJŠ v Košiciach - Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut Wien 1995, s. 197-205. Rés. nem.
Stará Ľubovňa [okres];

MFN 11821 (5/19)
Murcko, Michal : Súbor publikovaných prác. Spoločenské a politické pomery v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1918-1938. Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1938-1945. Historický slovník obcí okresu Stará Ľubovňa. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti Dr. Prešov, Filozofická fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Prešove 1995. 32 s. Rés. slov., nem., angl.
1918-1938; autoreferáty dizertácií; dizertácie; Stará Ľubovňa [okres];

MFN 13286 (6/19)
Historický slovník obcí okresu Stará Ľubovňa. Zv. 1. Č-M. Zv. 2. N-V. [Zost.]: Murcko, Michal. Prešov, Metodické centrum 1996. 98 s., 114 s.
OHLASY: anot.: Kónya Peter, HČ 45, 1997, č. 4, s. 703-704.
Stará Ľubovňa [okres];

MFN 14011 (7/19)
Murcko, Michal : Spoločenské a politické pomery v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1938-1939 a činnosť nemeckej menšiny. In: K regionálnym dejinám východného Slovenska. Prešov Metodické centrum 1996, s. 81-92.
Stará Ľubovňa [okres];

MFN 14268 (8/19)
Qk Regionálnym dejinám : východného Slovenska. Zborník príspevkov zo seminára učiteľov dejepisu základných a stredných škôl k regionálnym dejinám východného Slovenska, Prešov 25. apríla 1996. [Zost.]: Hudečková, Viera - Murcko, Michal. Prešov [Metodické centrum] 1996. 110 s.
Slovensko východné;

MFN 16238 (9/19)
Murcko, Michal : K stavu výučby dejepisu na stredných školách východného Slovenska. Zborník Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1997, č. 4, s. 103-106. Rés. angl., s. 107 The state of the history teaching at the Secondary schools in Eastern Slovakia.
Slovensko východné;

MFN 16239 (10/19)
Murcko, Michal : Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1945-1948 (hospodárske, spoločenské a politické pomery). Prešov, Podnik výpočtovej techniky 1997. 89 s.
OHLASY: anot.: Švorc Peter, HČ 46, 1998, č. 2, s. 347-348.
hospodárstvo; spoločnosť; politika; 1945-1948; Stará Ľubovňa [okres];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: