DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2985 (1/66)
Martuliak, Pavol : Zvláštnosti I. pozemkovej reformy na Slovensku. In: Demokratické tradice ve vývoji československého zemědělství po roce 1918. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1991. s. 84-109.


MFN 3915 (2/66)
České a slovenské zemědělství v období mezi světovými válkami. Sborník příspěvkú z celostání vědecké konference konané ve dnech 24. - 25.9.1992 v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1992. 164 s.
    [Z obsahu]: SLEZÁK, Lubomír: České zemědělství v letech 1918-1938, s. 5-14; BARNOVSKÝ, Michal: Poľnohospodárstvo na Slovensku medzi dvoma svetovými vojnami, s. 15-26; LACINA, Vlastislav: Problémy zemědělské výroby Československa ve dvacátých letech, s. 29-36; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: K organizácii správy poľnohospodárstva na Slovensku po roku 1918, s. 37-44; NOVOTNÝ, Gustav: Několik poznámek k výzkumu držby lesú v českých zemích v letech 1852-1939, s. 45-50; ZDYCHA, Pavel: Počiatky lesnej pozemkovej reformy s. 51-60, KORIMOVÁ, Gabriela: Vývoj vlastníckych pomerov v lesných urbárskych spoločnostiach na Slovensku s. 61-70; KRAVÁČEK, František: Počátky podnikatelské aktivity českého rolnictva na Moravě (zejména na Hané), s. 71-78; MICHNOVIČ, Imrich: K niektorým špecifickým formám feudálnych prežitkov v poľnohospodárstve východného Slovenska po r. 1918, s.79-86; KOVAČ Andrej: K problematike poľnohospodárstva na severovýchodnom Slovensku v druhej polovici 30. rokov, s. 87-94; MARTULIAK, Pavol: Roľnícke družstevníctvo na Slovensku v období prvej ČSR, s. 95-106; CAMBEL, Samuel: Milan Hodža a slovenský regionalizmus 30. rokov, s. 107-120; HOLZER, Gejza: Nové názorové a politické koncepcie mladej agrárnej generácie začiatkom tridsiatych rokov, s. 121-130 JURICOVÁ, Magda: Štátne výskumné ústavy na Slovensku a ich publikačná činosť v prvom desaťročí ich existencie, s.131-138; FABRICIUS, Miroslav: Bratislavská plodinová burza, s. 139-148; MAŇAS, Jan: Pěstování sladovnického ječmene v českých zemích, s. 149-156; SMUTNÝ, Bohumír: Možnosti bádání o dějinách zemědělství v meziválečném období ve fondech II. oddělení Moravského zemského archívu v Brně s. 157 - 160.
Bratislava; Hodža Milan [1878-1944];

MFN 4775 (3/66)
Martuliak, Pavol : Miesto Gemera-Malohontu pri zrode slovenského roľníckeho družstevníctva. OGM 23, 1992, č. 4, s. 178-182.


MFN 8513 (4/66)
Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1994. 142 s.
    [Z obsahu]: KRAJČOVIČOVÁ, Nataša: Predpoklady realizácie pozemkovej reformy na Slovensku v medzivojnovom období, s. 13-20; CAMBEL, Samuel: Výsledky prvej československej pozemkovej reformy na Slovensku a ich dopad v ďalšom vývoji, s. 51-59; KORIMOVÁ, Gabriela: Názorová polarizácia lesníckej verejnosti v otázkach koncepcie a realizácie lesnej reformy v rokoch 1918-1938, s. 61-63; ZDYCHA, Pavel: Lesná pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1919-1939 a jej súvislosti s minulosťou a súčasnosťou, s. 65-67; MICHNOVIČ, Imrich: Priebeh a výsledky pozemkovej reformy na východnom Slovensku, s.69-73; MARTULIAK, Pavol: Kolonizačná akcia pri I. pozemkovej reforme na Slovensku, s. 81-85; HALLON, Ľudovít: Elektrifikácia poľnohospodárstva na Slovensku v rokoch 1918-1938 s ohľadom na pozemkovú reformu, s. 87-91; KOVAČ, Andrej: Problematika pozemkovej reformy v Šarišsko-Zemplínskej župe, s. 125-129; ŠTEFANOVIČ, Milan: Korekcie prvej pozemkovej reformy súčasnou legislatívou. (Boj o výdobytky I. pozemkovej reformy.), s. 135-138.
Šariš [župa]; Zemplín [župa]; Slovensko východné;

MFN 9456 (5/66)
Martuliak, Pavol : Nevšednosť cechovej každodennosti. Piliere remeselnej výroby. HR 5, 1994, č. 2, s. 10-12.


MFN 10458 (6/66)
Zborník k 50. výročiu Slovenského národného povstania. [Ved. red.]: Fremal, Karol. Banská Bystrica, Katedra histórie a etnológie Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela 1994. 111 s. Rés. nem.
    [Obsah]: FREMAL, Karol: Úvod, s. 5; ALBERTY, Július: Slovenské národné povstanie - ako som ho prežil, vnímal a vnímam, s. 7-37; VARINSKÝ, Vladimír: Nútené práce za Slovenského štátu so zreteľom na ich vývoj v povojnovom období, s. 39-52; FREMAL, Karol: Charakteristika nekomunistického odboja na strednom Slovensku v rokoch 1939-1944, s. 53-66; MARTULIAK, Pavol: Roľnícke družstvá v Slovenskej republike a ich podiel na SNP, s. 67-82; MATEJKIN, Stanislav: Prvé pokusy o formovanie programových zásad Demokratickej strany, s. 83-86; UŠIAK, Peter: K činnosti U.S.AIR FORCE nad územím Slovenska počas II. svetovej vojny, s. 87-92; ŠTILLA, Miloš: Druhá etapa bojovej činnosti parabrigády v horách, s. 93-109.
Slovensko stredné; Alberty Július [1925-];

MFN 11701 (7/66)
Martuliak, Pavol : 150 years of Slovak Co-operatives 1845-1995. Nitra, Agroinštitút [1995]. 158 s.
družstevníctvo;

MFN 11702 (8/66)
Martuliak, Pavol : Historický Novohorad v tvorbe prof. PhDr. Júliusa Albertyho, CSc. a možnosť využitia jeho diela vo vyučovaní dejepisu v podmienkach regiónu. In: Regionálna história vo výučbe dejepisu. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 1995, s. 28-29.
Novohrad [región]; Alberty Július [1925-];

MFN 11703 (9/66)
Martuliak, Pavol : Pod visačkou kvality. Cechová svojráznosť. HR 6, 1995, č. 3, s. 8-9.


MFN 11704 (10/66)
Martuliak, Pavol : Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva [1845 - 1995]. Nitra, Agroinštitút 1995. 231 s., obr. príl. Rés. franc., angl., nem.
    OHLASY: Rec.: Holec Roman, Studia historica Nitriensia 4, 1995, s. 203-205; Verdonová Viera, SlArchiv 31, 1996, č. 1, s. 94-96;
družstevníctvo;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: