DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1451 (1/2)
Machala, Drahoslav - Machala, Ivan : Reportér Hemingway. To pravé miesto. Br., SlSp 1990. 390 s.
Hemingway Ernst;

MFN 17073 (2/2)
Zemianske Podhradie v histórii. [Zost.]: Jurák, Ján - Karlík, Jozef - Rydzí, Adam. Zemianske Podhradie, Obecný úrad 1997. 220 s.
    [Z obsahu]: ZAMEC, Stanislav: Slovo na čase, s. 4-6; MACHALA, Drahoslav: Cesta, čo vedie domov, s. 7-9; MACHALA, Ivan: Na celý život, s. 10-11; DOVINA, Vladimír: Prehľad fyzickografických, geologických a hydrologických pomerov územia obce Zemianske Podhradie, s. 12-16; POSPÍŠIL, Pavol: Krasové územia v Zemianskom Podhradí, s. 17-18; PŘÍHODA, Peter: Flóra a fauna v Bošáckej doline, s. 19-31; VELIAČIK, Ladislav: Prehľad najstaršieho osídlenia Bošáckej a Moravsko-lieskovskej doliny, s. 32-46; NEŠPOROVÁ, Tamara: Včasnostredoveké a stredoveké osídlenie, s. 47-52; KARLÍKOVÁ, Jana: História obce do roku 1918, s. 53-92; JURÁK, Ján - RYDZÍ, Adam: História obce v rokoch 1918-1945, s. 93-116; JURÁK, Ján - RYDZÍ, Adam: Obdobie od roku 1945, s. 117-139; TUPÝ, Rastislav: Stručná história evanjelickej cirkvi v Zemianskom Podhradí, s. 140-155; MITANA, Ľubomír: Školstvo, s. 156-171; DUGÁČEK, Dušan: Včelárstvo, s. 172-173; DZURÁK, Peter: Ľudová kultúra, s. 174-202; JURÁK, Ján: Kultúrna história, s. 203-215; DZURÁK, Peter - RYDZA, Viera: Kultúrny a spoločenský život, s. 216-220.
obce, Slovensko; Zemianske Podhradie [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: