DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 20148 (1/3)
Lesniak, Franciszek : Przemieslnicy i kupcy w Krosnie (XVI - piervsza polowa XVII vieku). Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 1999. 324 s.
OHLASY: [anot.]: Adam Ján, HČ, 50, 2002, č. 2, s. 360-362.
16.-17. storočie; Krosno [PL];

MFN 22071 (2/3)
Lesniak, Franciszek : Wymiana towarowa miedzy miastami polskiego Podkarpacia a pólnocno-wegierskimi (wschodnio-slowackimi) w XVI i pierwszej polowie XVII stulecia. HŠt 41. 2000, s. 49-66. Rés. slov.
vzahy požsko-uhorské; vzahy slovensko-požské; tovarová výmena; obchod slovensko-požský; Slovensko východné; Podkarpatsko;

MFN 24169 (3/3)
Lesniak, Franciszek : Import wina wegierskiego do Polski przez Krosno w XVI i pierwszej polowie XVII stulecia. [Zost.]: Baďurík, Jozef - Kónya, Peter - Pekník, Radovan. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov, LANA Prešov pre Katedru slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava 2001, s. 61-67.
víno; vzahy uhorsko-požské; Uhorsko; vzahy požsko-uhorské; Polonika;

[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: