DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 59 (1/13)
Rudnický, Viliam : Žiar nad Hronom a okolie. [Text]: Kuka, Pavol. Martin, Osveta 1973. nestr. obrázková publ. Rés., rus., angl., nem.
Žiar nad Hronom;

MFN 4644 (2/13)
Kuka, Pavol - Rajecký, Marko : Tŕnie (monografia obce). Tŕnie, Obec Tŕnie 1992. 76 s., obr. príl. [Okres Zvolen.]
Tŕnie [okres Zvolen]; okres: Zvolen;

MFN 5056 (3/13)
Pinka, Ján - Kuka, Pavol : Pod Poľanou a v Honte. 1., 2. diel. Br., Odkaz pre mesto Zvolen 1992 - 1993. 270 s., 323 s. [Ľudové povesti zo zvolenského regiónu.]
Hont; Poľana; Zvolen [okres];

MFN 8143 (4/13)
Zvolen. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv. [Zost.]: Vaníková, Viera. Martin, Vyd. Gradus pre Mesto Zvolen 1993. 376 s. Reg. miestny, menný. Rés. angl., nem., maď., rus.
    [Z obsahu]: MÁCELOVÁ, Marta: Praveké a včasnohistorické osídlenie, s. 31-39; MARSINA, Richard: História do začiatku 16. storočia, s. 39-56; BEŇOVSKÝ, Jozef: Z histórie 1526-1918, s. 57-86; GAJDOŠ, Milan: Obdobie československej republiky a druhej svetovej vojny, s. 86-98; SUJA, Štefan: Politicko-spoločenský vývoj v rokoch 1945-1948, s. 99-108; Hospodárstvo, s. 115-148; JAĎUĎ, Ján: Zdravotníctvo, s. 149-158; HALAJ, Ján: Školstvo a veda, s. 158-183; PALAJOVÁ, Mária - Hajdúch Andrej: Dejiny cirkví a sakrálne pamiatky, s. 184-202; DÚBRAVEC, Stanislav: Stavebný a umelecký vývoj, s. 202-214; SVORÁKOVÁ, Soňa: Výtvarné umenie, s. 214-222; BARDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra, s. 223-232; MATISKOVÁ, Mária: Významné literárne a kultúrne postavy, s. 232-248; ADAM, Alexander: Noviny a časopisy - obdobie rokov 1848-1945, s. 248-257; ĎUROVCOVÁ, Mária: Noviny a časopisy po roku 1945, s. 257-263; TRÉGER, Július: Divadlo činohra Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a jej vklad do kultúrnej tradície mesta, s. 263-270; KUKA, Pavol: Spolky, s. 271-272.__
Zvolen;

MFN 9311 (5/13)
Kuka, Pavol - Pinka, Ján M. : Národný buditeľ Hontu Štefan Ravasz. Verbum 5, 1994, č. 3, s. 163-166.
buditelia národní; Hont; Ravasz Štefan;

MFN 11228 (6/13)
Jakub Haško a jeho rodisko Lovčica-Trubín (1622-1695-1995). [Zost.]: Pichler, Viliam. Zvolen, Obecný úrad Lovčica-Trubín vo Vydavateľstve Jas 1995. 70 s.
    [Z obsahu]: HANAKOVIČ, Štefan: Úvod, s. 5-6; GÁBRIŠ, Július: Jakub Haško novomestským prepoštom. Prierez jeho životom, s. 7-20; MICHALEJE, Milan: Rodný kraj, rodisko naše, s. 21-25; KOPRDA, Štefan: Poznávaj seba, rodnú dedinu, svoju vlasť a Cirkev, s. 26-27; KUKA, Pavol: Trubín, s. 28-33; KUKA, Pavol: Lovčica, s. 34-38; KUKA, Pavol: Prestavlky, s. 39-40; PIECKA, Štefan: Kostol v Lovčici-Trubíne, s.41-43; PIECKA, Štefan: Z minulosti Trubínskej farnosti, s. 44-46; PIECKA, Štefan: Zoznam kňazov, ktorý účinkovali vo farnosti Lovčica-Trubín (predtým v Trubíne), s. 47-49; Po Jakubovi Haškovi ďalší kňazi a rehoľníci pochádzajúci z farnosti Lovčica-Trubín (predtým Trubín), s. 50-58; ŠPANO, Jozef: Rehoľné sestry z farnosti Lovčica-Trubín (predtým Trubín), s. 59; JASENÁK, Ladislav: Poznať šľachetných je zisk, s. 60-61.
Lovčica-Trubín; Prestavlky [okres]; Trubín; Haško Jakub;

MFN 11523 (7/13)
Kuka, Pavol : 740 rokov obce Bacúrov. Bacúrov, Obecný úrad 1995.
Bacúrov;

MFN 11524 (8/13)
Kuka, Pavol : Poznajme svoj Senohrad. Senohrad, Obecný úrad 1995. 57 s.
Senohrad;

MFN 13734 (9/13)
Kuka, Pavol - Lukáč, Ján : 730 rokov obce Kráľovce-Krnišov 1266-1996. Kráľovce-Krnišov, Obecný úrad 1996. 41 s.
Kráľovce-Krnišov [okres Zvolen]; okres: Zvolen;

MFN 13735 (10/13)
Kuka, Pavol : 740 rokov obce Devičie. Devičie, Obecný úrad 1996. 48 s.
Devičie;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: