DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 47839 (1/1)
Krpala, Karol : Z čoho sa učia najnovšie dejiny na našich vysokých školách? Acta historica Neosoliensia 16, 2013, č. 1-2, s. 323-373, tab.
univerzity; učebnice; školstvo;

Zdrojový dokument (Acta historica Neosoliensia)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: