DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9093 (1/4)
Kastory, Andrzej : Sprawa wysiedlenia Niemców i Wegrów z Czechoslowacji w 1945 roku. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 2, 1994, s. 91-106. Rés. angl. s. 107 The Deportation of Germans and Hungarians from Czechoslovakia in 1945.
vzahy československo-nemecké; vzahy nemecko-československé; vzahy českslovensko-maďarské; vzahy maďarsko-československé; odsun Maďarov; odsun Nemcov; Nemci, Československo; Maďari, Československo; Československo; vysídlenie Nemcov;

MFN 11320 (2/4)
Kastory, Andrzej : Czechoslowacja wobec sporu terytorialnego z Poska w latach 1945-1947. Dzialania dyplomatyczne. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 3, 1995, s. 89-105. Rés. angl. s. 106 Czechoslovakia in the Face of its Territorial Dispute with Poland in the Years 1945-1947. Duiplomatic Activities.
Československo; československo-požské vzahy; požsko československé vzahy;

MFN 13512 (3/4)
Kastory, Andrzej : Rewanz za Monachium. Z dziejów czechoslowackiej polityki wobec sasiadów w latach 1945-1947. Kraków, Polska Akademia Umiejetnosci 1996. 188 s. Rozprawy Wydzialu Historyczno-Filozoficznego. 84.
OHLASY: Rec.: Kozenski Jerzy, Przegld Zachodni 1997, č. 3, s. 244-246.


MFN 32608 (4/4)
Kastory, Andrzej : Zmarl profesor Jaroslav Valenta (1930-2004). SHist 48, 2005, č. 2, s. 263-264.
historici českí; Valenta Jaroslav [1930-2004];

[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: