DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 520 (1/104)
Mertanová, Štefánia - Kartous, Peter : Socializácia poľnohospodárstva na Slovensku v dokumentoch 1949-1955. Br., Univerzita Komenského 1989. 371 s.


MFN 1217 (2/104)
Kartous, Peter : K šesťdesiatinám pána profesora Nováka. SlArchiv 25, 1990, č. 2, s. 187-189. [Jozef Novák.]
Novák Jozef [1930-];

MFN 1218 (3/104)
Kartous, Peter : XXVI. medzinárodná konferencia Table ronde des archives v Madride. [2.-5.10.1989.] SlArchiv 25, 1990, č. 1, s. 163-166.
Madrid [ES];

MFN 1219 (4/104)
Kartous, Peter : Za docentkou Darinou Lehotskou (1922-1990). 38, 1990, s. 319.
Lehotská Darina [1922-1990];

MFN 1220 (5/104)
Kartous, Peter : Záverečná správa o činnosti rehabilitačnej komisie ustanovenej na Fóre archivárov 21. decembra 1989. SlArchiv 25, 1990, č. 2, s. 184-186.


MFN 2732 (6/104)
Kartous, Peter - Novák, Jozef - Vrteľ, Ladislav : Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Br., Obzor pre Ministerstvo vnútra SR 1991. 341 s.
OHLASY: anot.: Müller Karel, Archivní časopis 43, 1993, č. 1, s. 55-56.


MFN 2733 (7/104)
Kartous, Peter : Genealogický výskum v štátnych archívoch Slovenskej republiky. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 1, s. 6-10.


MFN 2734 (8/104)
Kartous, Peter : Odhalenie pamätnej tabule Pavlovi Križkovi. SlArchiv 26, 1991, č. 2, s. 182-183.
archivári slovenskí; historici slovenskí; Križko Pavol [1841-1902];

MFN 2735 (9/104)
Kartous, Peter : Svetové stretnutie historikov v Madride. SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 198-201. (26.8.-2.9.1990, Madrid.)
Madrid [ES];

MFN 2736 (10/104)
Kartous, Peter : XXVII. medzinárodná konferencia Table ronde des Archives. SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 171-174. (25.-28.9.1990, Drážďany)
Drážďany;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: