DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 207 (1/25)
Kaplan, Karel : Die politischen Prozesse in der Tschechoslowakei 1948-1954. Mníchov, Oldenbourg Verlag 1986. 228 s.
OHLASY: [rec.]: Vykoupil Libor, ČMM 110, 1991, č. 2, s. 352-354.


MFN 241 (2/25)
Kaplan, Karel : The Communist Party in Power. A Profile of Party Politics in Czechoslovakia. Ed. by Eidlin, Fred. London, Westview Press Boulder 1987. 231 s.
OHLASY: rec.: Hoensch Jörg K., ZfO 41, 1992, č. 1, s. 142-143.


MFN 1214 (3/25)
Kaplan, Karel : Staat und Kirche in der Tschechoslowakei. Die kommunistische Kirchenpolitik in den Jahren 1948-1952. München, R.Oldenbourg Verlag 1990. 293 s.


MFN 3916 (4/25)
Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů. [K vyd. připr.]: Jičín, Rudolf - Kaplan, Karel - Krátký, Karel - Šilar, Jaroslav. Praha, Ústav pro soudobé dějiny se Státním archivem 1992. 131 s.
    OHLASY: Rec.: Petruf Pavol, MO 3, 1994, č. 4, s. 97-99.
Marshall George Catlett [1880-1959];

MFN 4408 (5/25)
K Ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938-1948. Studie. První poválečná vláda. Komentované dokumenty. Praha, Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci se Státním ústředním archivem 1992. 165 s. Reg. menný. Rés. angl. Ed. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV. Svazek 5. 1993.
    [Z obsahu]: ADAMOVÁ, Karolina: Stručné dějiny práva v ČSR v období 1938 - počátek roku 1948 se zřetelem k vývoji v českých zemích, s. 7-40; ZAVACKÁ, Katarína: Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6.10.1938 do apríla 1945, s. 41-68; KAPLAN, Karel: První poválečná vláda (komentované dokumenty), s. 69-155.


MFN 4416 (6/25)
Kádrová nomenklatúra KSČ 1948-1956. Sborník dokumentú. [K vyd. pripr.]: Kaplan, Karel. Praha, Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci se Státním ústředným archivem 1992. 199 s. Ed. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV. Sv. 2. 1992.


MFN 4445 (7/25)
Kaplan, Karel : Dva retribuční procesy. Komentované dokumenty (1946-1947). Praha, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV 1992. 346 s. Rés. angl. Menný reg. [Súd s protektorátnou vládou a súd s Jozefom Tisom a spol.]
Tiso Jozef [1887-1947];

MFN 4446 (8/25)
Kaplan, Karel : Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1992. s. 77-196. Ed. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV. Sv. 3. 1992.


MFN 6733 (9/25)
Kaplan, Karel : Csehszlovákia igazi arca 1945-1948. [Pravdivá tvár Československa 1945-1948.] [Z češ. prel.]: Fazekas, József. Pozsony [Br.], Kalligram Könyvkiadó 1993. 316 s.
1945-1948; Československo;

MFN 6734 (10/25)
Kaplan, Karel : Komunistický režim v zajatí kríz. HR 4, 1993, č. 6, s. 20-22.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: