DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4418 (1/4)
Kalafus, Tibor : Pozoruhodná pamiatka v Alžbetinom dvore. Pamiatky a múzeá 1992, č. 4, s. 36-37. [Kostol v Miloslavove - okres Bratislava-vidiek.]
Miloslavov [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 4419 (2/4)
Kalafus, Tibor : Židovské suburbium v Bardejove. Pamiatky a múzeá 1992, č. 2, s. 6-7.
Bardejov;

MFN 7387 (3/4)
Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. O Bratislavskom hrade. 1993, č. 5. 47 s.
    [Z obsahu]: ŠÁŠKY, Ladislav: Premeny Bratislavského hradu, s. 6-12; POLLA, Belo: Ad vocem Bratislavský hrad, s. 13-18; PIFFL, Alfred Zápas s ruinami (autentické materiály z pozostalosti autora). Zo správy z roku 1954. Dva roky prác na Bratislavskom hrade, s. 19-23; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Prínos výskumu k dejinám Bratislavského hradu, s. 24-26; ŠULCOVÁ, Jana: Storočiami menil tvár - historické prestavby - interiéry a mobiliár v 16.-18. storočí, s. 27-29; MARSINA, Richard: K perspektíve využitia Bratislavského hradu, s. 30; KALAFUS, Tibor: K doterajším i budúcim úpravám hradného areálu, s. 31-38; BAŠO, Mikuláš: Kameň, čo stavitelia zavrhli..., s. 39-41; KRAMÁR, Eugen: Ako ďalej s hradom naším, s. 42-44.
Bratislava [hrad];

MFN 30544 (4/4)
Kalafus, Tibor : Historické pamiatky zo zoznamu UNESCO. Slovenské pamiatky zapísané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Paríži. HR 15, 2004, č. 10, s. 15-17, fot.
Pamiatky UNESCO; UNESCO; dizertácie; práce dizertačné; Banská Štiavnica; Vlkolínec-Ružomberok; Ružomberok-Vlkolínec; Spišský hrad; Bardejov;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: