DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1182 (1/3)
Javor, Pavol - Javorová, Gabriela : Gajdošská ľudová hudobná kultúra na Ponitrí. HudArch 11, 1990, s. 169-189.
Ponitrie [región]; Jedľové Kostoľany; Skýcov; Malá Lehota; Veľká Lehota; Nitra [okres]; okres: Žiar nad Hronom; Štále;

MFN 1183 (2/3)
Javor, Pavol : Slovenská ľudová hudobná kultúra v rumunskom Banáte. Slováci v zahraničí 16, 1990, s. 94-110.


MFN 9012 (3/3)
Javor, Pavol : Pavol Horský (1907-1945). Slováci v zahraničí 17, 1994, s. 171-177.
Horský Pavol;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: