DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1161 (1/21)
Janek, Jozef : Archívne pamiatky Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. In: Aktuálne otázky školského múzejníctva 2. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy 1990, s. 83-88.
Spišská Kapitula;

Zdrojový dokument (Aktuálne otázky školského múzejníctva 2.)

MFN 1162 (2/21)
Janek, Jozef : Organizátor slovenského školstva z Kľačan. HNitra 14, 1990, s. 222-228. [Juraj Páleš.]
Kľačany; Páleš Juraj;

MFN 1163 (3/21)
Janek, Jozef : Pedagógovia zo zemianskej rodiny Medzihradskovcov. LML 24, 1990 s. 113-122.
Medzihradský [rod];

MFN 2670 (4/21)
Janek, Jozef : Hlinkova smrť. HR 2, 1991, č. 4, s. 33.
politici slovenskí; Hlinka Anton;

MFN 2671 (5/21)
Janek, Jozef : Literárno-kultúrny cestopis Oravy. Dolný Kubín, Peter Huba pre Regionálne kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 1991. 126 s.
Orava;

MFN 2672 (6/21)
Janek, Jozef : Svetlo múdrosti zo Spišskej Kapituly. Prvý slovenský učiteľský ústav. HR 2, 1991, č. 3, s. 16-17.
učiteľský ústav; Spišská Kapitula;

MFN 2673 (7/21)
Janek, Jozef : Z dejín Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. NObz 32, 1991, s. 15-26.Rés. rus., nem.
Spišská Kapitula;

MFN 4363 (8/21)
Janek, Jozef : Bijacovský farár - historik. Katolícke noviny 107, 1992, č. 15, s. 13. [Ján Vencko]
Bijacovce; Vencko Ján [1869-1957];

MFN 4364 (9/21)
Janek, Jozef : Odkrýval zašlú minulosť. Katolícke noviny 107, 1992, č. 8, s. 13.
Hradský Jozef [1827-1904];

MFN 4365 (10/21)
Janek, Jozef : Tiso píše do Prahy. LT 5, 1992, č. 25, s. 13.
Tiso Jozef [1887-1947];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: