DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1124 (1/9)
Hromada, Jozef - Ruttkay, Matej : Celoštátne kolokvium "Mladí archeológovia o svojej práci". [Alšovice, 12.-14.3.1990] SlArch 38, 1990, č. 2, s. 456-457.
Alšovice [okres Jablonec nad Nisou]; okres: Jablonec nad Nisou;

MFN 1125 (2/9)
Hromada, Jozef : Avari a byzantské vplyvy. VýtvarŽ 35, 1990, č. 8, s. 37-41.


MFN 2632 (3/9)
Hromada, Jozef - Kolník, Títus : Sídliskové objekty s keramikou pražského typu v Bratislave-Dúbravke. SlArch 39, 1991, č. 1-2, s. 257-276. Rés. nem.
Bratislava-Dúbravka; Dúbravka-Bratislava;

MFN 2633 (4/9)
Hromada, Jozef : Včasnoslovanské žiarové pohrebisko v Bratislave-Dúbravke. SlArch 39, 1991, č. 1-2, s. 277-286. Rés. nem.
Bratislava-Dúbravka; Dúbravka-Bratislava;

MFN 6597 (5/9)
Hromada, Jozef - Varsík, Vladimír : Prekvapenia z Veľkého Medera. Archeologické pamiatky Žitného ostrova. HR 4, 1993, č. 2, s. 2-3.
Veľký Meder [okres Dunajská Streda]; okres: Dunajská Streda; Žitný ostrov;

MFN 8924 (6/9)
Hromada, Jozef - Varsik, Vladimír : Neskoroeneolitický hlinený kadlub z Veľkého Medera. Študijné zvesti AÚ SAV 30, 1994, s. 49-58. Rés. nem.
Veľký Meder [okres Dunajská Streda]; okres: Dunajská Streda;

MFN 10721 (7/9)
Cheben, Ivan - Illášová, Ľudmila - Hromada, Jozef - Ožvoldová, Ladislava - Pavelčík, Jiří : Eine Oberflächengrube zur Förderung von Radiolarit in Bolešov. SlArch 43, 1995, č. 2, s. 185-204. Fot., obr. Rés. slov.
Bolešov [okres Ilava]; okres: Ilava;

MFN 18157 (8/9)
Kronika Slovenska. Zv. 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. Br., Fortuna Print & Adox 1998. 616 s. Reg. menný, miestny.
    [Zost.]: Kováč, Dušan. [Aut.]: Banész, Ladislav - Bárta, Juraj - Benža, Mojmír - Bóna, Martin - Brezováková, Blanka - Bujna, Jozef - Čičaj, Viliam - Činčura, Juraj - Dangl, Vojtech - Dvořáková, Daniela - Francová, Zuzana - Frimmová, Eva - Furmánek, Václav - Holec, Roman - Hromada, Jozef - Cheben, Ivan - Kamenický, Miroslav - Kohútová, Mária - Kolník, Titus - Komorovský, Ján - Kopčan, Vojtech - Kowalská, Eva - Križanová, Eva - Kurincová, Elena - Lengyelová, Tünde - Lukačka, Ján - Macho, Peter - Mrva, Ivan - Nevidzánsky, Gabriel - Pavúk, Juraj - Petrík, Borislav - Pieta, Karol - Podrimavský, Milan - Rajtár, Ján - Romsauer, Peter - Sedliaková, Alžbeta - Segeš, Vladimír - Sopko, Július - Steinhübel, Ján - Šiška, Stanislav - Škvarna, Dušan - Tkáčiková, Eva - Turčan, Vladimír - Vášáryová, Zuzana - Veliačik, Ladislav - Vladár, Jozef - Vozár, Jozef - Zajonc, Juraj - Zubercová, Mária Magdaléna - Žudel, Juraj.
OHLASY: anot.: MH, HR 10, 1999, č. 2, s. 23; tiež rec.: Marsina Richard, SlArchiv 34, 1999, č. 2, s. 123-125; tiež anot.: Pamiatky a múzeá 1999, č. 2, s. 81;
kronika Slovenska;

MFN 21597 (9/9)
Hromada, Jozef : Moravany nad Váhom. Táboriská lovcov mamutov na Považí. Nitra, Archeologický ústav SAV 2000. 126 s. Rés. angl., s. 116-123. Moravany nad Váhom. Camps of Mammoth Hunters in Váh Valley. Ed. Archeologické pamätníky Slovenska. Zv. 6.
mamuti; lovci mamutov; Považie; Moravany nad Váhom;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: