DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 317 (1/1)
Hont, : tradície ľudovej kultúry. [Zost.]: Botík, Ján. Martin, Osveta pre Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica 1988. 673 s.
    Rec.: Kuka Pavol, O národopisnej monografii Hontu. Verbum 5, 1994, č. 6, s. 364-367.
Hont;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: