DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1076 (1/36)
Hleba, Edmund : Slovenská literatúra 19. storočia. Antológia rukopisnej tvorby z obdobia romantizmu v Levoči. 2. vyd. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 1990. 203 s.


MFN 2583 (2/36)
Hleba, Edmund : Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918-1938. Literatúra, jazyk, história, pedagogika. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 1991. 262 s.


MFN 2584 (3/36)
Hleba, Edmund : Ondrej Bohuslav Ďurček. OGM 22, 1991, č. 4, s. 162-164.
Ďurček Ondrej Bohuslav;

MFN 2933 (4/36)
Listy Sama Bohdana Hroboňa. [Pripr., úv. štúdiu a pozn. nap.]: Hleba, Edmund. Martin, MS 1991. 405 s. Reg. menný. Ed. Teória a výskum. Séria: Monografie - documenta. Litteraria Slovaca, zv. 39.
    OHLASY: rec.: Kovalčík Vlastimil, Hroboň vždy zaujímavý, LT 6, 1993, č. 16, s. 4.
pramene; listy; Hroboň Samo Bohdan [1820-1894];

MFN 4233 (5/36)
Hleba, Edmund : Významné osobnosti Kežmarského lýcea od 17. do 19. storočia. In: Osobnosti Kežmarského školstva. Zborník Múzea školstva a pedagogiky na Slovensku. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy 1992, s. 11-21.
Kežmarok;

MFN 6549 (6/36)
Hleba, Edmund : Slovenská literatúra 19. storočia. Literárna Levoča v 1. polovici 19. storočia. 3. vyd. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 1993. 152 s. [Vysokoškolská učebnica.]
Levoča;

MFN 6550 (7/36)
Hleba, Edmund : Spišská Kapitula prameň viery, literatúry a kultúry. Košice, Slovo 1993. 95 s.
mestá, Slovensko; Spišská Kapitula;

MFN 6551 (8/36)
Hleba, Edmund : Žil a učil som v Námestove 1953-1960. Spomienky a úvahy. Námestovo, Mestský úrad 1993. 75 s., fot. príl., reg. menný.
Námestovo;

MFN 7256 (9/36)
Mudr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. [Zost.]: Švorc, Peter. Prešov-Bratislava-Wien, UNIVERSUM pre Katedru dejín a archivníctva FF UPJŠ Prešov 1993. 223 s. + fot. príl. Rés. nem., slov.
    [Z obsahu]: ŠVORC, Peter: Lekár, objaviteľ a humanista MUDr. Ľudovít Markušovský, s. 13-28; FALISOVÁ, Anna: Ľudovít Markušovský - organizátor uhorského zdravotníctva, s. 29-34; KAPRONCZAY, Károly: Markusovszky, Lajos, s. 35-41; ŠVORC, Peter st.: Štrba - rodisko MUDr. Ľudovíta Markušovského, s. 42-49; TAJTÁK, Ladislav: Zdravotnícke zákonodarstvo Uhorska v 19. storočí, s. 50-58; FRANKOVÁ, Libuša: Osveta a zdravotníctvo v 19. storočí v národnoemancipačných snaženiach Slovákov, s. 74-84; LUKÁČ, Eduard: Najvýznamnejší predstavitelia zdravotnej osvety na Slovensku v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia, s. 85-90; HLEBA, Edmund: Prvá lekárska slovenská spoločnosť a osobnosti lekárskej vedy na Spiši v 19. storočí, s. 103-110; BARTUNEK, Anton: Zdravotníctvo v Prešove v 19. storočí, s. 130-134; JIROUŠKOVÁ, Marta: Vývoj zdravotníctva v Košiciach v 19. storočí, vznik a činnosť lekárskeho spolku, s. 135-139; MUZELÁK, Rudolf: Košickí rodáci - chirurgovia Robert Ultzmann (1842-1889) a Arpád Gerster (1848-1923), s. 140-144; OTČENÁŠ, Michal: Slovenská spoločnosť v čase Ľudovíta Markušovského, s. 155-160; MOJDIS, Ján: Vytváranie "obrazu Slovenska" vo Francúzsku a v západnej Európe v dobe života Ľudovíta Markušovského, s. 174-181; BILASOVÁ, Viera - ŽEMBEROVÁ, Viera: Dejiny, spoločnosť, intelektuál, s. 219-223. Rés. slov., nem.
OHLASY: Rec.: Prelovská Daniela, Studia historica Nitriensia 2, 1994, s. 211-213;
Štrba [okres Poprad]; Košice; Prešov; Spiš; Markušovský Ľudovít; Ultzman Robert; Gerster Arpád;

MFN 8570 (10/36)
Dohnány, Mikuláš : Odchod z Břetislavy (1844 5/3). [Pripr., predslov nap.]: Hleba, Edmund. Martin, MS 1994. 39 s. [Torzo drámy "Odchod z Břetislavy" v rukopise.]
Dohnány Mikuláš;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: