DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1072 (1/18)
Hlava, Bohuslav : Agrárna otázka v Rusku na začiatku 20. storočia. ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 121-137. Rés. rus., nem.


MFN 1073 (2/18)
Hlava, Bohuslav : Smrť "proroka revolúcie". HR 1, 1990, č. 1, s. 20-21. [Lev Davidovič Trockij]
Trockij Lev Davidovič;

MFN 4232 (3/18)
Hlava, Bohuslav : Komu patria Kurily? Neuralgický bod na Ďalekom východe. HR 3, 1992, č. 1, s. 15-16.
Kurily;

MFN 6542 (4/18)
Hlava, Bohuslav : Niet dymu bez ohňa. HR 4, 1993, č. 1, s. 27. [Preskúmanie pozostatkov členov cárskej rodiny Mikuláša II. v Jekaterinburgu.]
Jekaterinburg; Mikuláš II. [1868-1918];

MFN 11118 (5/18)
Hlava, Bohuslav - Kratochvíl, Viliam : Dejepis. Pohrajme sa s históriou 3. Pracovný zošit. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis pictus istropolitana 1995. 64 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]


MFN 13290 (6/18)
Hlava, Bohuslav - Kratochvíl, Viliam : Dejepis. 4. Pohrajme sa s históriou. Pracovný zošit. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. 2. vyd. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1996. 64 s. [Dejepis pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]


MFN 15549 (7/18)
Hlava, Bohuslav : Nákladná inštalácia V.Tuku. Prvý rektor Slovenskej univerzity. HR 8, 1997, č. 8, s. 28.
Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 15550 (8/18)
Hlava, Bohuslav : Slovensko-sovietske kultúrne vzťahy 1939-1940. In: Biele miesta. Zv. 1. Na mape slovensko-ruskej kultúrnej komunikácie. Nitra 1997, s. 87-98.


MFN 15551 (9/18)
Hlava, Bohuslav : Ťažký údel diplomata. Julián Šimko - slovenský ambasádor v Moskve. HR 8, 1997, č. 5, s. 21-22.
Šimko Julián;

MFN 17788 (10/18)
Hlava, Bohuslav : Šľachtic s dušou pedagóga. Kariéra Michela de Montaigna. HR 9, 1998, č. 2, s. 22-23.
Montagne Michel Eyquem de [1533-1592];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: