DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1042 (1/28)
Hamada, Milan - Mikula, Valér : Stručný prehľad vývinu slovenskej literatúry po roku 1945. Učebný text pre stredné školy. Br., SPN 1990. 16 s.


MFN 1043 (2/28)
Hamada, Milan : Humanizmus a reformácia na Slovensku vo vzťahu k antickej kultúre. Studia comeniana et historica 20, 1990, č. 41, s. 41-47. Rés. angl.


MFN 1044 (3/28)
Hamada, Milan : Vývin slovenského školstva a pedagogiky a stav jeho historiografie s dôrazom na regionálne centrá. In: Aktuálne otázky školského múzejníctva 2. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy 1990, s. 52-67.


Zdrojový dokument (Aktuálne otázky školského múzejníctva 2.)

MFN 1045 (4/28)
Hamada, Milan : Zrod osvietenskej kultúry na Slovensku. SlL 37, 1990, s. 393-427.


MFN 2543 (5/28)
Hamada, Milan : Ján Hollý - tvorca spevníka. SlL 38, 1991, č. 1, s. 66-72.
Hollý Ján [1785-1849];

MFN 2781 (6/28)
Komenský, Jan Amos : Informatórium školy materskej. [Prel. z lat.]: Novacká, Mária. [Predslov nap.]: Hamada, Milan. Br., SPN 1991. 157 s.
Komenský Jan Amos [1592-1670];

MFN 4181 (7/28)
Hamada, Milan - Mikula, Valér : Stručný prehľad vývinu slovenskej literatúry po roku 1945. Učebný text pre stredné školy. 2. vyd. Br., SPN 1992. 16 s.


MFN 4182 (8/28)
Hamada, Milan : "Veľká obnova" vzdelanosti a kultúry na Slovensku v 2. polovici 17. storočia. SlL 39, 1992, č. 2, s. 120-142. Rés. nem.


MFN 4183 (9/28)
Hamada, Milan : Estetické (poetické) názory 17. storočia. Jan Amos Komenský a Ján Duchoň. SlL 39, 1992, č. 2, s. 143-149.
Komenský Jan Amos [1592-1670]; Duchoň Ján;

MFN 4184 (10/28)
Hamada, Milan : Fenomén františkánstva v slovenskej kultúre druhej polovice 18. storočia Pavlín J. Bajan (1721-1792). SP 108, 1992, č. 11, s.70-76. [Pavlín Bajan vlastným menom Juraja Bajan.]
Bajan Paulín Juraj [1721-1792];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: