DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 156 (1/1)
Glonda, Michal : Genéza čabianskych priezvisk. Békešská Čaba 1984. 20 rkp. s.
OHLASY: Rec.: NOVÁK Jozef, Súťaž o najlepšiu genealogickú prácu 1998. Genealogicko-heraldický hlas 8, 1998, č. 2, s. 35.
priezviská; onomastika; Slováci, Maďarsko; Békešská Čaba [HU]; Békescsaba [HU];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: