DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6402 (1/2)
Gibianski, Leonid : Maďarsko-juhoslovanské národnostno-územné problémy v sovietsko-juhoslovanských politických kontaktoch v rokoch 1945-1946. In: História a ...politika. III. bratislavské sympózium konané 12.-15.novembra 1992. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1993, s. 102-107.


MFN 6403 (2/2)
Gibianski, Leonid : The Hungarian-Yugoslav territorial problem in Soviet-Yugoslav political contacts 1945-1946. In: History & ...Politics. III. Bratislava Symposium held on November 12-15, 1992. Br., Czecho-Slovak Committee of the European Cultural Foundation 1993, s. 109-114.


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: