DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 292 (1/21)
Fiala, Andrej - Vallašek, Adrián - Lukáč, Gabriel : Spišský hrad. Martin, Osveta 1988, 166 s.
OHLASY: [rec.]: Ďurková Mária, HČ 38, 1990, s. 457.
Spiš;

MFN 3504 (2/21)
Trenčiansky hrad. [Nap.]: Brunovský, Ferdinand - Fiala, Andrej - Nešporová, Tamara - Šišmiš, Milan. Martin, Osveta 1991. 144 s. Rés. nem., angl., maď., rus.
hrady; Trenčín;

MFN 3832 (3/21)
Bratislavský hrad. [Nap.]: Fiala, Andrej a kol. Martin, Osveta 1992 ?
Bratislava;

MFN 4057 (4/21)
Fiala, Andrej - Semanko, Andrej : Veža Luginsland na Bratislavskom hrade. Pamiatky a múzeá 1992, č. 3, s. 32-37.
Bratislava;

MFN 6295 (5/21)
Fiala, Andrej - Semanko, Andrej : K architektúre gotického paláca Bratislavského hradu. Pamiatky a múzeá 1993, č. 3, s. 21-23.
Bratislava;

MFN 6296 (6/21)
Fiala, Andrej - Semanko, Andrej : Zaniknuté opevnenia v južnej časti Bratislavského hradu. Pamiatky a múzeá 1993, č. 2, s. 34-35.
Bratislava;

MFN 6297 (7/21)
Fiala, Andrej - Semanko, Andrej : Nové nálezy k interiérom gotického paláca Bratislavského hradu. Pamiatky a múzeá 1993, č. 4, s. 26-29. Rés. angl., nem.
Bratislava;

MFN 8682 (8/21)
Fiala, Andrej - Vallašek, Adrian : Spišská Kapitula. Náčrt stavebných dejín. Pamiatky a múzeá 43, 1994, č. 5-6, s. 11-13.
Spišská Kapitula;

MFN 8683 (9/21)
Fiala, Andrej : K životnému jubileu PhDr. Adriana Vallaška. ZbSNM 88-Archeológia 4, 1994, s. 189-190.
Vallašek Adrian [1934-2007];

MFN 10340 (10/21)
Vallašek, Adrian - Fiala, Andrej : Spišský hrad. Pamiatky a múzeá 43, 1994, č. 5-6, s. 4-8.
Spišský hrad;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: