DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 153 (1/3)
Ciagwa, Jozef : K dejinám Slovákov v Poľsku a k ich kultúrnemu vývinu. In: Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo. Martin, MS 1984, s. 193-200. Rés. angl.
    OHLASY: Rec.: Kantor Ryszard, Przeglad Polonijny 1985, č. 4, s. 127-129; Pol.: Ciagwa Jozef, K otázke Slovákov na Spiši a Orave, Slováci v zahraničí 15, 1989, s. 196-201.
Spiš; Orava;

MFN 2058 (2/3)
Zahraniční Slováci a materinský jazyk. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 125. výročiu založenia Matice slovenskej. [Zost.]: Bielik, František - Claude, Baláž. Martin, MS 1990. 292 s. Obr. príl. nestr. Reg. menný, reg. miest a obcí.
    [Z obsahu]: BIELIK, František: Zahraniční Slováci a Matica slovenská, s. 13-22; JUILLOT, Viera: Naše národné dedičstvo, s. 23-27; ČEMAN, Samuel: Pestovanie slovenčiny v informačných a kultúrnych prejavoch Slovákov vo Vojvodine, s. 28-31; DUDOK, Daniel: Funkcie slovenského jazyka v živote Slovákov v Juhoslávii, s. 32-42; KURIC, Daniel: Slováci v Chorvátsku, s. 50-52; SOHROVÁ, Marie: K užívání mateřského jazyka mezi příslušníky české menšiny v SFRJ, s. 53-55; TÝR, Michal: Učebnicová tvorba v slovenskom jazyku v Juhoslávii, s. 56-60; BOSAK, Edita: Group Survival and Language Maintenance: The Slovaks of Canada, s. 61-67; ŠAJBAN, Štefan: Činnosť Slovenského podporného spolku v Kanade, s. 68-70; KRÁLIK, Aladár: O jazykovej situácii súčasných slovenských generácií Slovákov v Maďarsku, s. 71-74; MEDVEGY, Ondrej: Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku, s. 75-77; PAPUČEK, Gregor: Národné bytie - jazyk, školstvo a kultúra Slovákov v Maďarsku, s. 78-82; BROZEK, Andrzej: People of Polish Origin and of Polish Nationality abroad: Their Language Situation, s. 83-90; CIAGWA, Jozef: Priestory slovenčiny v Poľsku, s. 91-100; MOLITORIS, Ľubomír: Poznámky k dejinám Slovákov v Poľsku a k ich národnému a kultúrnemu zápasu, s. 101-112; BUJTÁR, Pavol: Slovenské amatérske divadlo v Nadlaku, s. 116-118; LIPTÁKOVÁ, Mária - ROZKOŠ, Pavel: Slovenčina - jazyk našich predkov, s. 119-121; ŠTEFANKO, Ondrej: Slovenčina a rumunskí Slováci. Súčasný stav a perspektívy, s. 122-125; ĎUROVIČ, Ľubomír: Slovenčina ako jazyk diaspóry, s. 126-131; ĎURICA, Milan S.: Slovenský jazyk a kultúra na univerzite v Padove, s. 132-135; BIROS, Joseph M.: To the Photodocumentation of the Lifa and the Culture of American Slovaks in USA, s. 136-137; BLAŠKO, Štefan: Skúsenosti učiteľa slovenského jazyka v rokoch 1957-1975 a autora dvoch slovenských šlabikárov v Amerike, s. 138-142; BOLCHAZY, Ladislaus J.: Ako obohatiť slovenskú komunitu v USA, s. 143-146; DANIEL, David Paul: The Acculturation of Lutheran Slovaks and their Attemps to Preserve their Cultural Heritage, s. 147-152; HAMMER, Luise B.: Texbooks, Grammars and Dictionaries of the Slovak Language Produced in the United States, s. 153-157; CHECK, Trude V. - TUHY, Philip R.: Bridging the Past and the Future, s. 158-161; KONECNIK, Edward: Slovenská pieseň medzi krajanmi v USA, s. 162-165; MATLON, John C.: Tales of Two "Amerikans", s. 166-171; STOLARIK, Mark M.: A Historical Perspective on the Declining of the Slovak Language over Three Generations in the United States of America, s. 172-177; ŠIMKO, Ján: Vyučovanie slovenčiny na Štátnej univerzite v Kente, s. 178-181; TULEYA, Edward A.: The Slovak Museum and Archives: A Transmission Belt for Slovak Heritage Awareness, s. 182-185; LESELIDZE, Natália: Slovensko-gruzínske vzťahy v oblasti literatúry, kultúry, umenia a vedy, s. 186-187; ŽYTNYK, Volodymyr: Slovenská literatúra na Ukrajine, s. 192-196; BALÁŽ, Claude: Asimilačné procesy a národné povedomie krajanov vo Francúzsku v medzivojnovom období, s. 197-201; BOBÁK, Ján: K politickým dejinám Slovákov v Maďarsku (1918-1988), s. 202-210; BROUČEK, Stanislav: K otázce výuky mateřského jazyka u krajanú ve Francii v době mezi dvěma světovými válkami, s. 211-215; DUBOVICKÝ, Ivan: Slováci a Česi v Argentíne a krajanské školstvo v medzivojnovom období, s. 216-226; HRNKO, Anton: Pokusy zneužiť nárečové rozdiely v slovenčine na rozloženie národnej jednoty Slovákov, s. 227-232; NOSKOVÁ, Helena: Mateřský jazyk a některé projevy duchovní kultury slovenských reemigrantú z Maďarska v západočeském pohraničí, s. 241-246; SERVÁTKA, Marián: Sociolingvistický pohľad na postavenie slovenského jazyka v Poľsku, s. 252-255; TAJTÁK, Ladislav: K jazykovej otázke slovenských vysťahovalcov v Amerike, s. 261-266; TVRDOŇ, Emil: K jazyku Slovákov v USA, s. 267-270; BROŽÁK, Miroslav: Krajané v Rakousku, s.113-115.
Slováci zahraniční;

MFN 6055 (3/3)
Ciagwa, Jozef : L'autonomie de la voiévodie de Silésie (1922-1939). In: Urbs-Provincia-Orbis. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV 1993, s. 171-176.


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: