DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 420 (1/26)
Chytka, Stanislav : Podmínky a formování protifašistického odboje v Dolním Liptově (jaro 1939). 1. ZbMSNP 14, 1989, s. 209-239. Rés. rus., nem.
Liptov;

MFN 809 (2/26)
Chytka, Stanislav : Podmínky a formování protifašistického odboje v dolním Liptově (jaro 1939), 2. ZbMSNP 15, 1990, s. 94-123. Rés. rus., nem.
Liptov;

MFN 6054 (3/26)
Chytka, Stanislav V. - Vališ, Zdeněk : Obvinený z velezrady. Tukovo memorandum a jeho pozadie. HR 4, 1993, č. 8, s. 19-20.
Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 8455 (4/26)
Chytka, Stanislav - Vališ, Zdeněk : K hodnoteniu Slovenského štátu, jeho právnych základov a k niektorým súčasným výkladom. In: Päťdesiate výročie SNP. Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia SNP 1994, s. 141-169. Zborník Vojenskej akadémie SNP, mimoriadne číslo
Slovenský štát; historiografia slovenská;

MFN 8456 (5/26)
Chytka, Stanislav V. : Niektoré snahy o budovanie národnej armády Slovenska v rokoch 1938-1939. Some Efforts to Form the Slovak National Army from 1938 to 1939. 42, 1994, č. 2, s. 333-340.


MFN 8457 (6/26)
Chytka, Stanislav : Úvaha o začiatku SNP. In: Päťdesiate výročie SNP. Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia SNP 1994, s. 123-131. Zborník Vojenskej akadémie SNP, mimoriadne číslo
historiografia slovenská; SNP; Slovenské národné povstanie;

MFN 10230 (7/26)
Textilka. Sto rokov textilnej výroby v Ružomberku. [Nap.]: Chytka, Stanislav - Stano, Eduard - Korčák, Marius - Hýroš, Jozef. Ružomberok, TEXICOM 1994. 92 s. Rés. nem., angl.
výroba textilná; textilná výroba; Ružomberok;

MFN 10391 (8/26)
Vojenské aspekty Slovenského národného povstania. Zborník príspevkov a materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 23.-24.8.1994. [Zost.]: Korček, Ján. Žilina, Vojenský historický ústav v Bratislave vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre 1994. 222 s. Rés. angl.
    [Obsah]: DANGL, Vojtech - KORČEK, Ján: Úvodom, s. 9-13; ŠIMUNIČ, Pavel: Slovenská armáda v kontexte II. svetovej vojny a predpoklady povstania, s. 14-26; BYSTRICKÝ, Jozef: Plány československého MNO v Londýne na využitie slovenskej armády v ozbrojenom povstaní, s. 27-43; ŠTEFANSKÝ, Václav: Vojenskopolitické súvislosti vývoja povstaleckej armády, s. 44-51; PIVOVARČI, Ján: Výzbroj a SNP. (Strata protilietadlového delostrelectva na západnom Slovensku na začiatku povstania a jej základné príčiny), s. 52-59; CHYTKA, Stanislav: K otázce výroby dělostřeleckých lafet v Ružomberku před SNP, s. 60-67; KAMENEC, Ivan: Zbrojná výroba v čase Slovenského národného povstania, s. 68-74; ŠIMUNIČ, Pavel: Nevyhnutnosť improvizácií a zvláštnosti bojového nasadenia 1. ČSA na Slovensku, s. 75-85; CSÉFALVAY, František: Koncepcia partizánskej činnosti na Slovensku - plány a skutočnosť, s. 86-95; AUBAGNAC, Gilles: Francúzi kapitána Georgesa de Lannuriena sa zapájajú do povstania slovenského ľudu, s. 96-102; VIMMER, Pavel: Organizačné formy partizánskych jednotiek na Slovensku počas Slovenského národného povstania, s. 103-115; STANISLAV, Ján: Vojenské projekty povstania a sovietske postoje k nim, s. 116-131; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: Postoj britskej SOE k Slovenskému národnému povstaniu, s. 132-145; KORČEK, Ján: Protipovstalecká aktivita ľudáckych a nemeckých okupačných síl (september - október 1944), s. 146-170; VANĚK, Oldřich: Prechod jednotiek 1. Československej armády na Slovensku na partizánsky spôsob boja, s. 171-179; KUŽEL-ZNIEVČAN, Vladislav: K ústupu povstaleckej armády do hôr a jej prechodu na partizánsky spôsob boja, s. 180-184; KOLLÁR, Pavol: Účastníci Slovenského národného povstania v nemeckých zajateckých táboroch, s. 185-200; HAVLÍČEK, Juraj: Slovenské národné povstanie ako východisko budovania povojnovej československej brannej moci na Slovensku, s. 201-207.
Ružomberok; Londýn [GB]; Slovensko západné; Lannurien Georges de;

MFN 14256 (9/26)
Príspevky k dejinám oslobodenia Slovenska. (50. výročie bojov o Liptovský Mikuláš.) Zborník vystúpení z konferencie a seminára 20.-21.apríla 1995. [Zost.]: Chytka, Stanislav. Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia SNP 1996. 422 s., fot. príl. Ed. Zborník Vojenskej akadémie SNP. Mimoriadne číslo 1995, vol. 2.
oslobodenie Slovenska; Liptovský Mikuláš;

MFN 19476 (10/26)
Chytka, Stanislav V. : K pokusu o zavedenie vojenskej leteckej výroby na Slovensku (1941-1944). Vojenská história 3, 1999, č. 4, s. 106-118.
vojenská letecká výroba; letecká výroba;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: