DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 202 (1/3)
Dejiny Slovenska IV. (Od konca 19. stor. do roku 1918.) [Vedúci aut. tímu]: Hapák, Pavel. [Aut. kol.]: Butvin, Jozef - Danilák, Michal - Hapák, Pavel - Jakešová, Elena - Kováč, Dušan - Pašiaková, Jaroslava - Písch, Mikuláš - Podrimavský, Milan - Vadkertyová, Katarína. Br., Veda 1986. 535 s. Miestny a menný reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 776 (2/3)
Butvin, Jozef : O postavení a základných problémoch slovenských dejín vo vyučovaní dejepisu na stredných školách. 38, 1990, s. 869-876. [Diskusný príspevok na 6.zjazde slovenských historikov v roku 1968.]


MFN 777 (3/3)
Butvin, Jozef : Pevnosť ducha. Devín v slovenskom národnom hnutí (1835-1870). LT 3, 1990, č. 19. s. 10.
Devín-Bratislava; Bratislava-Devín;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: