DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 25376 (1/29)
Budaj, Marek : Falšovanie mincí v stredoveku. HR 13, 2002, č. 11, s. 16-17, obr.
falšovanie mincí;

MFN 25377 (2/29)
Budaj, Marek : Maďarská armáda na Done. HR 13, 2002, č. 2, s. 29, fot.
armáda maďarská; vzťahy maďarsko-sovietske; vzťahy sovietsko-maďarské; Don [rieka];

MFN 25378 (3/29)
Budaj, Marek : Nález pražských grošov zo Žiliny. ZbSNM 96-História 42, 2002, s. 137-143, obr. Rés. angl. s. 143. The Find of Prague Groschen in Žilina.
13.-14. storočie; pražské groše; groše pražské; bohemika; Žilina;

MFN 25379 (4/29)
Budaj, Marek : Národnostné menšiny v Maďarskej kráľovskej armáde v rokoch 1939-1943. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 1. [Zost.]: Lacko, Martin. Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2002, s. 167-177.


MFN 27581 (5/29)
Budaj, Marek : Nález mincí zo 17. storočia vo Folkušovej. ZbSNM 97-História 43, 2003, s. 155-161. Rés. angl. s. 161 Discovery of the 17th Century Coins in Folkušová.
17. storočie; Numizmatika; Folkušová [okres Martin]; okres: Martin;

MFN 28059 (6/29)
Hunka, Ján - Budaj, Marek : Poklad mincí a sekaného striebra z 13. storočia z Krupiny. Výsledky analýzy časti tohto nálezu z numizmatickej zbierky SNM-Historického múzea. ZbSNM 97-História 43, 2003, s. 127-150, obr. Rés. angl. s. 151-153 A Depot of the Coins and Cut Silver from Krupina from 13th Century. Analysis of the Part of this Depot Deposed in the Numismatic Collection of the History Museum of the Slovak National Museum in Bratislava.
Numizmatika; 13. storočie; Krupina;

MFN 29887 (7/29)
Budaj, Marek - Hunka, Ján : Nález zlatých mincí z Čechyniec pri Nitre. Goldmünzenfund aus Čechynce bei Nitra. SlNum 17, 2004, s. 269-272.
Mince zlaté; Numizmatika; Čechynce [okres Nitra]; okres: Nitra;

MFN 29888 (8/29)
Budaj, Marek : Ďalšie mince z hromadného nálezu zo začiatku 17. storočia z Boľkoviec. Weitere Münzen aus dem Hortfund vom Beginn des 17. Jh. aus Boľkovce. SlNum 17, 2004, s. 262-264.
Numizmatika; Mince; Boľkovce [okres Lučenec]; okres: Lučenec;

MFN 29889 (9/29)
Budaj, Marek : Denár kráľa Kolomana z Veľkého Medera. Denar König Kolomans aus Veľký Meder. SlNum 17, 2004, s. 213-217, obr.
Mince; Numizmatika; denáre Kolomanove; Veľký Meder [okres Dunajská Streda]; okres: Dunajská Streda;

MFN 29890 (10/29)
Budaj, Marek : Nález dukátu Ferdinanda III. z Bratislavy. Ein Dukatfund Ferdinand des III. aus Bratislava. SlNum 17, 2004, s. 267-268.
Numizmatika; Mince; Dukáty; Bratislava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: