DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10687 (1/10)
Brandes, Detlef - Boyer, Christoph - Götze, Andreas - Handl, Vladimír - Hoensch, Jörg - Lemberg, Hans : Tschechen, Slowaken und Deutsche. Nachbarn in Europa. Hannover, Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung 1995. 190 s.
OHLASY: Rec.: Seibt Ferdinand, Bohemia 38, 1997, č. 1, s. 208-209.


MFN 12843 (2/10)
Brandes, Detlef : "A müncheni diktátum egy megkésett alternatívája". Újabb források a szudétanémetek kitelepítésének elötörténetéhez. [Oneskorená česká alternatíva mníchovského diktátu. novšie pramene k predhistórii vysídlenia sudetských Nemcov. "A delayed Czech alternative to the diktat of Munich". (New material on the events which led to the expulsion of the Sudeten Germans.] TörtSz 38, 1996, č. 2-3, s. 219-228. Rés. angl. s. 228.


MFN 17272 (3/10)
Brandes, Detlef : Vertreibung und Aussiedlung aus der Tschechoslowakei 1945-1947. [5.10.1997] Bohemia 39, 1998, č. 1, s. 156-159.
vysídlenie; reemigrácia; Československo;

MFN 19415 (4/10)
Brandes, Detlef : Beneš, Jaksch a vyhnanie/vysídlenie Nemcov. In: Vynútený rozchod. [Zost.]: Brandes, Detlef - Ivaničková, Edita - Pešek, Jiří. Br., Veda, Vydavateľstvo SAV 1999, s. 77-84.
bohemika; vysídlenie Nemcov; Nemci, Slovensko; Beneš Edvard [1884-1948]; Jaksch Wenczel [1896-1966];

MFN 19613 (5/10)
Erzwungene Trennung. Vertreibungen und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938-1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien. [Herausgegeben für die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission]: Brandes, Detlef - Ivaničková, Edita - Pešek, Jiří. Essen, Klartext Verlag 1999. 336 s. Ed. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 8 - Ed. Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Band 15
OHLASY: [rec.]: Küpper René, ZfO 50, 2001, č. 2, s. 279-280.
vysťahovalectvo z Československa; presídlenie z Československa; Československo;

MFN 20869 (6/10)
Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938-1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Pre Slovensko-nemeckú komisiu a Česko-nemeckú komisiu historikov. [Zost.]: Brandes, Detlef - Ivaničková, Edita - Pešek, Jiří. Br., Veda, vydavateľstvo SAV 1999. 259 s., menný reg.
    [Z obsahu]: Gebhart, Jan: Migrace českého obyvatelstva v letech 1938-1939, s. 11-20; Milotová, Jaroslava: "Česká otázka" a nacistické plány na její řešení, s. 21-30; Míšková, Alena: Rasový výzkum a východní studia na Německé (Karlově) universitě v Praze, s. 31-42; Zimmermann, Volker: "Ríšska župa Sudety" v poslednom roku vojny, s. 43-56; Kural, Václav: Česi, Němci a řešení sudetoněmecké otázky za druhé světové války, s. 57-75; Brandes, Detlef: Beneš, Jaksch a vyhnanie/vysídlenie Nemcov, s. 77-84; Lipták, Ľubomír: Nemecká a maďarská menšina v slovenskej politike a odbojovom hnutí, s. 85-93; Staněk, Tomáš: 1945 - rok pronásledování. K problematice poválečných mimosoudních perzekucí v českých zemích, s. 95-116; Overmans, Rüdiger: "Úředně a vědecky zpracováno". K diskusi o ztrátách během útěku a vyhnání Němců z ČSR, s.117-139; Rhode, Maria: Zmena národnosti v Československu v rokoch 1930-1950 a jej význam pre počet sudetonemeckých obetí vyhnania, s. 141-156; Kaiser, Vladimír: Konec války a vyhnání Němců z Ústecka, s. 157-169; Skřivánek, Milan: K metodickým problémům a výsledkům studia česko-německých vztahů na území dnešního okresu Svitavy v letech 1918-1946, s. 171-182; Kováč, Dušan: Evakuácia a vysídlenie Nemcov zo Slovenska, s. 183-187; Pešek, Jan: Nemci na Slovensku po skončení hromadného povojnového odsunu, s. 189-193; Szarka, László: Otázka vysídlenia Maďarov zo Slovenska na parížskej mierovej konferencii roku 1946, s. 195-202; Šutaj, Štefan: Nútená výmena, resp. vysídlenie Maďarov zo Slovenska. Plány a skutočnosť, s. 203-216; Gyarmati, György: Odsun Němců z Maďarska 1945-1947, s. 217-220; Madajcyzk, Piotr: Transfer nemeckého obyvateľstva z Opoľského Sliezska po roku 1945, s. 221-232; Cattaruzza, Marina: "Istrijský exodus". Problémy interpretace, s. 233-254.
OHLASY: Anot.: Dobeš Jan, DaS 22, 2000, č. 5, s. 62-63.
vysídlenie; reemigrácia; vzťahy slovensko-české; vzťahy československo-nemecko-poľsko-maďarské; Opoľské Sliezsko; Praha; Ústecko; Svitava [okres]; Paríž; Beneš Edvard [1884-1948]; Jaksch Wenczel [1896-1966];

MFN 23457 (7/10)
Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum "Transfer" der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen. [Von]: Brandes, Detlef. [Mit einem Vorwort von]: Lemberg Hans. München, R. Oldenbourgh Verlag 2001. 499 s., reg. Ed. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Band 94.
1938-1945; vysídlenie Nemcov; Nemci, Československo; Nemci, Poľsko;

MFN 37388 (8/10)
Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848-1989. Für die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission [Herausgeben von]: Brandes, Detlef - Kováč, Dušan - Pešek, Jiří. Essen, Klartext Verlag 2007. 333 s. Ed. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 14 - Ed. Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Band 28
OHLASY: [Anot.]: Alexander Manfred, ZfO 57, 2008, č. 3, s. 391-392.
zborníky nemecké; zborníky jednorázové; vzťahy slovensko-nemecko-české; vzťahy česko-nemecko-slovenské; vzťahy nemecko-slovensko-české; historiografia slovenskáhistoriografia česká; historiografia nemecká; 1848-1989;

MFN 42098 (9/10)
Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts. [Hg.]: Brandes, Detlef - Sundhaussen, Holm - Troebst, Stefan. [Aut.]: kol. [... Kováč, Dušan...]. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag 2010. 801 s., reg.
lexikóny; slovníky; 20. storočie; deportácie; presídlenie; Európa;

MFN 45004 (10/10)
Brandes, Detlef : Slowakische Dokumentationen zu den slowakisch-deutschen Beziehungen in den Jahren von 1938 bis 1945. Bohemia 52, 2012, č. 2, s. 344-355.
vzťahy slovensko-nemecké; vzťahy nemecko-slovenské; 1938-1945;

Zdrojový dokument (Bohemia)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: