DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 752 (1/6)
Boros, Ferenc : A Csehszlovákiai reformtörekvések és elfojtásuk az elmúlt évtizedekben. [Českolovenské reformné snahy a ich udusenie v minulých desaťročiach.] Múltunk 35, 1990, č. 2, s. 69-86.


MFN 3820 (2/6)
Boros, Ferenc : A szlovákiai magyarság az elmúlt évtizedek magyar-csehszlovák kapcsolataiban. [Maďari na Slovensku v maďarsko-československých kontaktoch v uplynulých desaťročiach.] Regio 3, 1992, č. 1, s. 175-181. Rés. angl.


MFN 5960 (3/6)
Boros, Ferenc : Otázky historickej minulosti v súvislosti so súčasnými maďarsko-slovenskými vzťahmi. In: História a ...politika. III. bratislavské sympózium konané 12.-15.novembra 1992. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1993, s. 119-120.


MFN 5961 (4/6)
Boros, Ferenc : Questions of historical past in relation to the contemporary Hungarian-Slovak relations. In: History & ...Politics. III. Bratislava Symposium held on November 12-15, 1992. Br., Czecho-Slovak Committee of the European Cultural Foundation 1993, s. 127-128.


MFN 32044 (5/6)
Boros, Ferenc : Rok 1968 a kádárovská politika. In: "Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu..." Br., Veda, vydavateľstvo SAV 2005, s. 228-246. Rés. angl. s. 395-396 1968 and Kádár's politics.
vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; politika; Kádár János [1912-1989];

Zdrojový dokument ("Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu...")

MFN 43114 (6/6)
Boros, Ferenc : A magyar-szlovák kérdés történeti kontextusban. = Maďarsko-slovenská otázka v historickém kontextu. Bp., Hantken Kiadó 2011. 339 s.
OHLASY: Rec.: Irmanová Eva, SlPř 99, 2013, č. 3-4, s. 351-354.
vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy slovensko-maďarské; maďarská otázka;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: