DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 402 (1/3)
Bel, Matej : Turčianska stolica. [Prel. z lat.]: Sopko, Július. [Úv. a pozn. nap.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta 1989. 98 s.
OHLASY: [rec.]: Čukan Jaroslav, Múzeum 35, 1990, č. 3, s. 90-91.
pramene; stolice; Turiec [stolica]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 23227 (2/3)
Bel, Matej : Oravská stolica. [Z lat. prel., úvod a vysvetl. nap.]: Minárik, Jozef. [Liptovský Mikuláš], [Tranoscius pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne] 2001. 155 s. + 169 s., príl. fotokópia Belovho rukopisu.
OHLASY: [rec.]: Eliáš Michal, Historický zborník 13, 2003, č. 1-2, s. 205-207; tiež [rec.]: Chrastina Peter, Studia historica Nitriensia 12, 2005, s. 274-275.
pramene; stolice; Orava [stolica]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 47049 (3/3)
Bel, Matej : Trenčianska stolica. [Eds.]: Turóci, Martin - Nagy, Imrich. Čadca, Kysucké múzeum v Čadci 2013. 448 s. Ed. Zlatý fond.
OHLASY: Rec.: Kollárová Ivona, HČ 62, 2014, č. 3, s. 574-576.
pramene; stolice; Trenčín [stolica]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: