DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5850 (1/2)
Barba, Emanuele : Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša. Bohoslovec z rehole bosých augustiánov. [Z tal. prel.]: Adamus, Marián. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1993. 154 s., + fot. príl. [Rodák zo Spišskej Starej Vsi, vlastným menom Andrej Chmeľ.]
Spišská Stará Ves; Chmeľ Alojz Mária;

MFN 5851 (2/2)
Barba, Emanuele : Bratr Alois Maria Chmel od Ukřižovaného Ježíše. [Z tal. prel.]: Adamus, Marián. [Vysvetl. nap.]: Ranpák, Štefan. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1993. 150 s., + fot. príl. [Rodák zo Spišskej Starej Vsi, vlastným menom Andrej Chmeľ.]
Spišská Stará Ves; Chmeľ Andrej; Chmeľ Alojz Mária;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: