DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 170 (1/3)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 1. De l'empire Romain a l'an mil. Paris, Seuil 1985. 634 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

MFN 171 (2/3)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 2. De l'Europe féodale a la renaissance. Paris, Seuil 1985. 636 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

MFN 172 (3/3)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 3. De la Renaissance aux lumieres. Paris, Seuil 1985. 634 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: