DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2122 (1/14)
-gh- : Ján Švec. Osobnosti. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 1, s. 28-29.
Švec Ján;

MFN 6526 (2/14)
Hey, David : The Oxford Guide to Family History. Oxford - New York, Oxford University 1993. 246 s.
    Anot.: -gh-, Genealogicko-heraldický hlas 5, 1995, č. 2, s. 43-44.


MFN 8169 (3/14)
-gh- : Portréty. Leon Sokolovský. Genealogicko-heraldický hlas 4, 1994, č. 2, s. 34-35.
Sokolovský Leon [1949-];

MFN 20253 (4/14)
Mérey, Peter D. Béla : The 525 Anniversary of a Grant: the Mérey Family Coat of Arms. Heraldry in Canada / L'Héraldique au Canada 33, 1999, č. 2, s. 30-32.
OHLASY: Anot.: -gh-, Genealogicko-heraldický hlas 9, 1999, č. 2, s. 41-42.
Mérey [rod];

MFN 22052 (5/14)
Lárišová, Petra : Židovská komunita v Bratislave roku 1940. Br., Nadácia M. Šimečku - Ústav etnológie SAV - Židovská náboženská obec 2000. 262 s. Ed. Dokumentačné stredisko holokaustu. Zv. 1.
OHLASY: [anot.]: -I. K.-, [ Kamenec Ivan,] HČ, 49, 2001, č. 1, s. 161-162; tiež [anot.]: -gh-, Genealogicko-heraldický hlas 11, 2001, č. 2, s. 43.
historická demografia; demografia historická;

MFN 22648 (6/14)
Semešová, Mária : Laudácio historika Jána Milana Dubovského. Br., Gregoriál 2000. 239 s.
OHLASY: [anot.]: -gh-, Genealogicko-heraldický hlas 11, 2001, č. 2, s. 42-43; [rec.]: Nováková Veronika, SlArchiv 36, 2001, č. 2, s. 148-149.
historici slovenskí; Dubovský Ján Milan [1933-2005];

MFN 26221 (7/14)
Kuklovský, Rudolf : Šalianski Židia. Šaľa, Oto Németh 2002. 273 s. Rés. angl.
OHLASY: [Anot.]: James A., HČ, 50, 2002, č. 4, s. 684-688-689; tiež [anot.]: -gh-, Genealogicko-heraldický hlas 13, 2003, č. 1, s. 68.
Židia, Slovensko; Šaľa;

MFN 26481 (8/14)
Miklovic, Jaroslav : Stará Pazova 1769 - 1794. Nadlak - Br., Vydavateľstvo Ivana Kraska - Vydavateľstvo Miroslava Demáka, ESA s.r.o. 2002, 143 s.
OHLASY: [anot.]: -gh-, Genealogicko-heraldický hlas 16, 2006, č. 1, s. 41.
genealógia; Stará Pazova;

MFN 27410 (9/14)
-gh- : Emil Šípka. Genealogicko-heraldický hlas 13, 2003, č. 2, s. 48. [Liptovská Osada-]
genealógovia slovenskí; Šípka Emil [1932-];

MFN 27411 (10/14)
-gh- : Prof. Richard Marsina. Genealogicko-heraldický hlas 13, 2003, č. 1, s. 71.
historici slovenskí; Marsina Richard [1923-];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: