DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 268 (1/3)
Zachar, Lev : Keltské umenie na Slovensku. Br., Tatran 1987. 208 s.
OHLASY: rec.: Bujna Jozef, SlArch 38, 1990, č. 1, s. 230-232.


MFN 3608 (2/3)
Zachar, Lev : Keltské sídlisko pri obci Studienka, okr.Senica. VlČ 40, 1991, s. 113-115. Súbežny text angl.
Studienka [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 7275 (3/3)
Najstaršie dejiny Bratislavy. [Nap.]: Štefanovičová, Tatiana a kol. Br., Elán 1993. 367 s. Reg. geogr., rés. angl., nem. + mapové príl.
    [Z obsahu]: HALOUZKA, R.: Prírodné prostredie Bratislavy, s. 9-27; KRIPPEL, Eduard: História vegetácie na území Bratislavy, s. 28-32; NOVOTNÝ, Bohuslav: Staršia a stredná doba kamenná (paleolit a mezolit), s. 33-38; FARKAŠ, Zdeněk - NOVOTNÝ, Bohuslav: Mladšia a neskorá doba kamenná (neolit a eneolit), s. 39-79; NOVOTNÁ, Mária: Doba bronzová, s. 80-115; STUDENÍKOVÁ, Etela: Staršia doba železná (halštacká), s. 116-142; PIETA, Karol - ZACHAR, Lev: Mladšia doba železná (laténska), s. 143-209; KOLNÍK, Titus - KREKOVIČ, Eduard - SNOPKO, L. - GERŽOVÁ, I. - FERUS, Viktor - HEČKOVÁ, I.: Doba rímska, s. 210-275; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Slovanská Bratislava, s. 275-326; HAJNALOVÁ, Eva: Archeobotanické nálezy na území Bratislavy, s. 326-331; ŠEFČÁKOVÁ, Alena: Archeozoologické nálezy na území Bratislavy, s. 332-337 FARKAŠ, Zdenek: Mapy archeologických lokalít, s. 338-356.
OHLASY: anot.: Halvoník A., Knižná revue 3, 1993, č. 9, s. 6; Brachmann Hansjürgen, ZfO 46, 1997, č. 4, s. 604-60; tiež rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv, 38-39, 1995-1996, s. 219-220;
Bratislava; Podunajská nížina; Záhorská nížina; Gerulata-Bratislava; Rusovce-Bratislava; Devín-Bratislava; Dúbravka-Bratislava ; Bratislava-Gerulata; Bratislava-Rusovce; Bratislava-Devín; Bratislava-Dúbravka;

[Search] [Index]
Abbreviation: