DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 169 (1/3)
Tomko, Jozef : Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách. Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1984. 66 s. Pramene 2.
historiografia slovenská; Veľká Morava; katolicizmus slovenský; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 4941 (2/3)
Od Slovienskej liturgie ku slovenskej provincii. Korene kresťanskej kultúry na Slovensku. [Zost.]: Vontorčík, Emil. [Úv. slovo]: Tomko, Jozef. [Záver]: Marsina, Richard. Br., Univerzitná knižnica 1992. 40 s. Súbežný text lat., slov., angl. Rec.: Melicher Jozef, Jazyk a provincia,LT 6, 1993, č. 4, s. 5.


MFN 12449 (3/3)
Tomko, Jozef : Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. [Predhovor]: Plöchl, Willibald M. [Z nem. prel.]: Marko, Ernest. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka [1995]. 222 s. Reg. vecný, menný. Pontificalia Universitas Lateranensis. Theses ad Lauream in Iure Canonico.
diecézy cirkevné; cirkev; Spiš; Banská Bystrica; Rožňava;

[Search] [Index]
Abbreviation: