DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1959 (1/18)
Thurzo, Igor : Michal Gľonda (1913 - 1988). Slováci v zahraničí 16, 1990, s. 139-140.
Gľonda Michal;

MFN 10233 (2/18)
Thurzo, Igor : Stephen J. Michuda (1901-1980). Slováci v zahraničí 18-19, 1994, s. 204-205.
Michuda Stephen J.;

MFN 14641 (3/18)
Thurzo, Igor : Alžbeta Móťovská. BiografŠt 23, 1996, s. 184-190.
Móťovská Alžbeta;

MFN 16883 (4/18)
Thurzo, Igor : Bojoval o Martin. Fedor Ruppeldt o hlavnom meste Slovenska. HR 8, 1997, č. 7, s. 14-15.
Martin; Ruppeldt Fedor [1886-1979];

MFN 16884 (5/18)
Thurzo, Igor : Konferencia "Národná kultúra v živote miest a obcí na Slovensku". [Martin, 20.-21.6.1996] Etnologické rozpravy 1997, č. 1-2, s. 171-173.


MFN 19052 (6/18)
Thurzo, Igor : Osudy piesne Hej, Slováci. Hymna zjednotenia a vzájomnosti. HR 9, 1998, č. 3, s. 10-11.
Tomášik Samuel [1813-1887];

MFN 19459 (7/18)
Chorvátska národnosť na Slovensku. História, onomastika, národopis. [Zost.]: Botík, Ján. Br., Slovenské národné múzeum 1999. 180 s.
    [Z obsahu]: BOTÍK, Ján: Na úvod - Uvodna riječ - Introduction, s. 7-18; KUČEROVÁ, Kvetoslava: Minulosť a súčasnosť Chorvátov na Slovensku, s. 19-24; KLAČKA, Jozef: Urbáre červenokamenského a stupavského panstva o chorvátskej kolonizácii v 16. storočí, s. 25-36; DUBOVSKÝ, Ján: Čaníkovce - Šenkvice, s. 37-47; LANČARIČ, Henrich: Chorvátsky písané listiny zo Šenkvíc, s. 48-58; KLAČKA, Jozef: Genealogický výskum chorvátskych rodín, s. 59-62; TAKÁČ, Ferdiš: Prínos chorvátskych vzdelancov slovenskej kultúre v 17. storočí, s. 63-65; MAJTÁN, Milan: Svedectvo terénnych názvov o Chorvátoch na Slovensku, s. 66-74; POKORNÝ, Viliam: Chorvátske priezviská v Devínskej Novej Vsi od polovice 16. storočia do polovice 18. storočia, s. 75-80; BOTÍK, Ján: Chorvátske náhrobné texty v Jarovciach a Čunove, s. 81-107; MRÁZOVÁ-FALŤANOVÁ, Ľubica: Výročné zvyky v Jarovciach a Čunove, s. 108-122; THURZO, Igor: Ľudová stavebná kultúra dedín s obyvateľstvom chorvátskeho pôvodu na Slovensku, s. 123-136; MRÁZOVÁ-FALŤANOVÁ, Ľubica: Z materiálnej kultúry Chorvátov v Jarovciach, s. 137-146; DOMARACKÁ, Júlia: Odev a textil v Chorvátskom Grobe, s. 147-157; LANČARIČ, Henrich: Ľudový odev v Šenkviciach, s. 158-171; ZAJÍČKOVÁ, Mária: Výtvarné poňatie mokrohájskej výšivky, s. 172-180.
Chorváti, Slovensko; Šenkvice [okres Pezinok]; Čaníkovce [Šenkvice, okres Pezinok]; Devínska Nová Ves-Bratislava; Jarovce-Bratislava; Čunovo-Bratislava; Chorvátsky Grob [okres Senec]; Mokrý Háj [okres Skalica]; okres: Pezinok; okres: Bratislava; okres: Senec; okres: Skalica; Bratislava-Jarovce; Bratislava-Devínska Nová Ves;

MFN 22167 (8/18)
Martin z dejín mesta. [Zost.]: Mlynarčík, Jozef. [Aut.]: Beňadik, Michal - Bernátová, Daniela - Buchanec, Ján - Eliáš, Michal - Engel, Leoš - Gabaj, Igor - Hoferica, Milan - Halász, Jozef - Horecký, Konštantín - Chudý, Pavol - Junas, Ján - Keráčik, Jozef - Kliment, Ján - Kovačka, Miloš - Kováč, Mišo A. - Mrdút, Bohuslav - Lacko, Richard - Lepejová, Anna - Maťovčík, Augustín - Mlynarčík, Jozef - Rovnianek, Peter - Ruttkay, Matej - Schimik, Gustáv - Straka, Vladimír - Štefko, Ivan - Thurzo, Igor - Zemko, Pavol. Martin, Vyd. Neografia pre Mestský úrad v Martine 2000. 706 s., reg. menný. Rés. angl., nem., franc., rus.
OHLASY: [anot.]: Mačuha Maroš, HČ 50, 2002, č. 1, s. 188-189.
mestá, Slovensko; Martin;

MFN 22880 (9/18)
Thurzo, Igor : Architekt Jan Koula a Slovensko. In: Česi na Slovensku. [Zost.]: Zelinová, Hana. Martin, Slovenské národné múzeum 2000, s. 139-144.
bohemika; architekti českí; českí architekti; vzťahy slovensko-české; Koula Jan [1855-1919];

MFN 22881 (10/18)
Thurzo, Igor : Fedor Ruppeldt a jeho koncepcia hlavného mesta. (Príspevok k dejinám slovenského regionálneho myslenia.) VlZbPov 20, 2000, s. 39-55. Rés. angl. s. 55-56 Fedor Ruppeldt and his Theory of Capital Cities.
spisovatelia; literáti; politici; biskupi; hudobníci; prekladatelia; mesto hlavné; Ruppeldt Fedor Fridrich [1886-1979];


[Search] [Index]
Abbreviation: