DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 260 (1/1)
Schmotzer, Michal : Prerody. Košice, Východoslov. vydav. 1987. 136 s. [Memoáre.]
    OHLASY: Rec.: Rezníková Ľubica, ZbSNM 14, 1989, s. 361-364.
Schmotzer Michal;

[Search] [Index]
Abbreviation: