DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 31262 (1/1)
Poloncarz, Marek : Duchovenstvo v policejní věznici malá pevnost Terezín v letech 1940-1945. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004, s. 266-279.
Ekumenizmus; Odboj; Duchovenstvo; Cirkev; Väznice; 1940-1945; Pevnosti; Terezín [CZ];

Zdrojový dokument (Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2.)

[Search] [Index]
Abbreviation: