DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2909 (1/27)
Laluha, Ivan - Uher, Ján - Kočtúch, Hvezdoň : Dubček. Profily vzdoru. Br., Smena 1991. 176 s.
politici; politici slovenskí; Československo; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 13500 (2/27)
Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku. [Zost. a ed.]: Sikora, Stanislav - Hotár, Viliam S. - Laluha, Ivan - Zala, Boris. [Vedúci autorského tímu]: Sikora, Stanislav. Br., Vydavateľstvo T.R.I.Médium 1996. 499 s. Ed. Pramene demokracie. Zv. 1.
    [Z obsahu]: GREGUŠ, Peter: Teoretické východiská sociálnodemokratickej politiky, s. 12-22; HRONSKÝ, Marián: Robotnícke hnutie na Slovensku do roku 1918, s. 23-69; MAGDOLENOVÁ, Anna: Emanuel Lehocký - zakladateľ sociálnodemokratickej strany Uhorska, s. 70-82; KRIVÁ, Anna: Medzinárodno-organizačný rámec činnosti ľavicového hnutia na Slovensku (1918-1945), s. 83-108: ŠUCHOVÁ, Xénia: Sociálna demokracia na Slovensku v prvých rokoch Česko-Slovenska (1918-1920), s. 109-145; ZELENÁK, Peter: Maďarská sociálna demokracia na Slovensku, s. 146-191; RUMAN, Ladislav: Členstvo, organizačná výstavba a programové ciele sociálnej demokracie v medzivojnovom období (so zreteľom na podmienky Slovenska), s. 192-229; ŠUCHOVÁ, Xénia: Ivan Dérer, sociálna demokracia na Slovensku a slovenská otázka, s. 230-253; SIKORA, Stanislav: Sociálni demokrati a komunisti na Slovensku v rokoch 1935-1938. (O možnostiach spoločného postupu ľavice.), s. 254-288; FREMAL, Karol: Sociálnodemokratická strana na Slovensku v rokoch 1938-1944, s. 289-311; HLAVOVÁ, Viera: Sociálna demokracia na Slovensku v rokoch 1945-1948. (Pokus o obnovu.), 312-329; ŠTEFANSKÝ, Michal: Osudy sociálnych demokratov v rokoch 1948-1989, s. 330-350; ZALA, Boris: Ku zmyslu sociálnej demokracie v slovenských dejinách, s. 351-392; HOTÁR, Viliam S.: Slovník osobností. (Menný register.), s. 427-488.
OHLASY: Rec.: Pešek Jan, HČ 46, 1998, č. 4, s. 679-681.
sociálna demokracia; politické strany; strany politické;

MFN 17479 (3/27)
Dubček známy a neznámy. [Zost.]: Michalová, Tereza. 2. rozš. vyd. Br., PROSPERO 1998. 157 s.
    [Z obsahu]: MICHALOVÁ, Tereza: Namiesto úvodu, s. 5-7; MICHALOVÁ, Tereza - SITKO, Jozef: Väzeň na slobode, s. 9-16; LALUHA, Ivan: Slávnosť v lesoparku, s. 17-22; SEKAJ, Ján: Dub-ček mini-strom, s. 23-30; MICHALOVÁ, Tereza: Našiel vždy otvorené dvere, s. 31-38; JAROŠOVÁ, Věra: Pokazený výlet, s. 39-41; KRIŠKA, Branislav: Škandál v opere, s. 42-44; ZELENÝ, Jaroslav: Fotografoval som Dubčeka karatistu, s. 45-48; BREIER, Pavel: Sám sebe zubárom, s. 49-51; MICHALOVÁ, Tereza: V dome pod Slavínom, s. 52-54; POLLÁK, Pavel: Prvá dáma Slovenska, s. 55-57; UHER, Ján: O jeho rozhodnosti a strachu, s. 58-62; ŠOLTÝS, Ladislav: Človek, s. 63-68; DUBČEK, Pavol: Najstarší, s. 69-76; DUBČEKOVÁ, Zuzana: Čo som zdedila po dedovi?, s. 77-79; HANZEL, Bohuš: Dal som sa na márnosť, s. 80-85; ŠABLATÚROVÁ, Viera: Listy zo Švajčiarska, s. 86-88; SACHAROV, Andrej: Slová pre Štrasburg, s. 89-90; BALLO, Fedor: Neprerušený rozhovor, s. 91-94; CAFFEO, Vittorio: Posledná dovolenka, s. 95-98; JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Byl nejen živou legendou, s. 99-106; FISCHER, Heinz: Vášnivý idealista, s. 107-116; VOLF, Jaroslav: Mal v sebe lásku, s. 117-123; MICHALOVÁ, Tereza: Rozlúčka, s. 124-125; KOVÁČ, Michal: Prekročil hranice Slovenska, s. 126-129; HRABAL, Bohumil: Titan, s. 130-131; ŤAŽKÝ, Ladislav: Najznámejší Slovák vo svete, s. 132-136; CHUDÍK, Ladislav: Osobná a osobitá príťažlivosť, s. 137-141; MICHALOVÁ, Tereza: Njamladší, s. 142-147; MICHALOVÁ, Tereza: Náhrobník, busta a medaily, s. 148-150.
politici slovenskí; Československo; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 20124 (4/27)
Laluha, Ivan : Politické myslenie a politická reforma v 60. rokoch. In: Pokus o reformu v roku 1968. Banská Bystrica, TRIAN pre Inštitút vzdelávania odborov Slovenskej republiky 1999, s. 7-12.
politické myslenie; reforma 1968; 1968;

MFN 21130 (5/27)
Cesty k novembru 1989. Aktivity Alexandra Dubčeka. Zborník zo seminára pri príležitosti 10. výročia Novembra 1989. [Red. rada]: Laluha, Ivan - Uher, Ján - Autrata, Oto - Babnič, Vladimír. Br., Spoločnosť Alexandra Dubčeka a vydavateľstvo Nová Práca spol. s r. o. 2000. 261 s.
OHLASY: [rec.]: Gbúrová Marcela, Alexander Dubček v odbornej interpretácii a v dokumentoch a svedectvách. Politické vedy 4, 2001, č. 3, s. 216-218.
1989, november; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 22049 (6/27)
Laluha, Ivan : Alexander Dubček a november 1989. In: Cesty k novembru 1989. Red. rada: Laluha, Ivan - Uher, Ján - Autrata, Oto. Br., Spoločnosť Alexandra Dubčeka vo vydavateľstve Nová práca 2000, s. 19-33.
revolúcia 1989; Československo; 1989; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 22050 (7/27)
Laluha, Ivan : Alexander Dubček politik a jeho doba. Br., Nová práca 2000. 177 s.
OHLASY: rec.: Štefanský Michal, HČ 50, 2002, č. 1, s. 155-157.
politici slovenskí; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 25234 (8/27)
Alexander Dubček. Od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory. Výber 1963 - 1992. Alexander Dubček. Von der Totalität zur Demokratie. Reden, Artikel und Gespräche. Auswahl 1963-1992. [Zost.]: Žatkuliak, Jozef - Laluha, Ivan. [Publikáciu sprac.]: Laluha, Ivan - Sedliaková, Alžbeta - Sikora, Stanislav - Uher, Ján - Vondrová, Jitka - Žakuliak, Jozef. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2002. 599 s. Menný reg. Rés. angl. s. 541-544 Reflection on Personality of Alexander Dubček; nem. s. 545-549; rus. s. 550-554.
OHLASY: [Rec.]: Londáková Elena, HČ 51, 2003, č. 2, s. 343-346; Plakety zo Smoleníc. [Cena za popularizáciu.] In: Správy SAV 39, 2003, č. 7-8, s. 12-15; tiež [rec.]: Chovanec Jaroslav, PrO 86, 2003, č. 5, s. 547-549; tiež [rec.]: Zemko Milan, K prameňom modernej slovenskej histórie. Správy SAV 39, 2003, č. 2, s. 5; tiež [rec.]: Kvaček Robert, Dve pramenné edície z moderných slovenských dejín a ich problémy. Česko-slovenská historická ročenka 2003, s. 323-327; tiež [rec.]: Chovanec Jaroslav, Vojenská história 8, 2004, č. 3, s. 124-127; tiež [rec.]: Petruf Pavol, Historický zborník 14, 2004, č. 1, s. 227-228.
Československo; 1963-1992; pramene; politici slovenskí; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 26244 (9/27)
Laluha, Ivan - Uher, Ján : Alexander Dubček v období normalizácie a disentu v rokoch 1970-1989. In: Alexander Dubček: Od totality k demokracii. [Zost.]: Žatkuliak, Jozef - Laluha, Ivan. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2002, s. 224-225.
Československo; disent; normalizácia; 1970-1989; pramene; politici; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 26245 (10/27)
Laluha, Ivan - Žatkuliak, Jozef : O Alexandrovi Dubčekovi. In: Alexander Dubček: Od totality k demokracii. [Zost.]: Žatkuliak, Jozef - Laluha, Ivan. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2002, s. 488-531.
Československo; politici slovenskí; pramene; Dubček Alexander [1921-1992];


[Search] [Index]
Abbreviation: