DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1487 (1/37)
Martin v premenách staršej histórie. Katalóg výstavy 650 rokov povýšenia Martina do mestských výsad. [Zost.]: Lacko, Richard. Martin, Turčianske múzeum A. Kmeťa 1990. Nestr.
mestá, Slovensko; Martin;

MFN 4672 (2/37)
Lacko, Richard : Sklabiňa. Z príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky. Sklabiňa, Obecný úrad Sklabiňa 1992. 141 s.
Sklabiňa [okres Martin]; okres: Martin;

MFN 4673 (3/37)
Lacko, Richard : Stodvadsiate výročie železničnej trate Zvolen - Vrútky. Oblastné riaditeľstvo ČSD Bratislava - Prevádzkové pracovisko služieb 1992. 63 s.
Zvolen; Vrútky [okres Martin]; okres: Martin;

MFN 7009 (4/37)
Lacko, Richard : Košťany nad Turcom. Košťany nad Turcom, Obecné zastupiteľstvo 1993. 91 s. [Okres Martin.]
Košťany nad Turcom [okres Martin]; okres: Martin;

MFN 7010 (5/37)
Lacko, Richard : Martinský zdroj. 100 rokov turčianskeho pivovaru. Martin, KK Company - Pivovary 1993. 87 s.
pivovar; Martin; Turiec;

MFN 7011 (6/37)
Lacko, Richard : Rudno. Z príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky. Rudno, Obecné zastupiteľstvo 1993. 79 s. [Okres Martin.]
Rudno; Martin [okres];

MFN 9345 (7/37)
Lacko, Richard : Stodvadsať rokov železnice Jesenské - Tisovec. Tisovec, Železnice SR a Mestské kultúrne stredisko Tisovec 1994. 58 s.
Jesenské; Tisovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota;

MFN 11500 (8/37)
Krpeľany. [Nap.]: Lacko, Richard a kol. [Krpeľany], [Obecný úrad] 1995. 239 s., fot. príl.
    [Z obsahu]: STRAKA, Vladimír: Príroda Krpelian, s. 7-16; LACKO, Richard: História, s. 17-199; GALLO, Pavol: Národopis 200-236.
Krpeľany;

MFN 11548 (9/37)
Lacko, Richard : Staré remeslá v Turci. [Ancient Artisan Craft in Turiec.] ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 39-57, príl. tab. Rés. angl.
Turiec;

MFN 13771 (10/37)
Lacko, Richard : Muzeálna slovenská spoločnosť a Karol Anton Medvecký. ZbMSS 1995 [vyd.1996] s. 37-42.
Medvecký Karol Anton [1875-1937];


[Search] [Index]
Abbreviation: