DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 32803 (1/2)
Kupka, V. : Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha, Nakladatelství Libri 2005. 486 s.
OHLASY: [Rec.]: Dangl Vojtech, Vojenská história 10, 2006, č. 1, s. 113-115.
15.-20. storočie; vojenstvo; pevnosti obranné;

MFN 40425 (2/2)
Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia). [Ed.]: Harbuľová, Ľubica. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2009. 310 s. Rés. angl. Acta Facultatis Philosophicae Univeristatis Prešoviensis - Historický zborník 10.
    [Autori]: Harbuľová, Ľubica - Nenaševa, Zoja S. - Daniš, Miroslav - Vlček, Radomír - Liashuk, Viktoria - Hudáková, Tatiana - Lichtej, Igor - Švorc, Peter - Babotová, Ľubica - Kupka, Valerij - Pospíšil, Ivo - Žemberová, Viera - Juríčková, Valéria - Roman, Michal - Šmigeľ, Michal - Mičko, Peter - Konečný, Stanislav - Vaculík, Jaroslav - Gajdoš, Marián.
zborníky slovenské; zborníky jednorázové; 20. storočie; bohemika; migrácia; Európa východná;

[Search] [Index]
Abbreviation: