DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 327 (1/1)
Kollarova, E. : História, kultúra a veda v obrazoch. Metodický text k súboru päťdesiat stretnutí s osobnosťami ruskej a sovietskej historie, kultúry a vedy vo výtvarnom umení. Banská Bystrica, Učebné pomôcky 1988. 50 s. Fotosúbor a texty učebné.


[Search] [Index]
Abbreviation: