DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 11 (1/3)
Kocian, Anton : Orava - turistický sprievodca. Dolný Kubín Miestny odbor Matice slovenskej 1933.
OHLASY: [Úvaha]: Habovštiak Anton, ZbOM 17, 2000, s. 88-92.
turistický sprievodca; Orava [región];

MFN 4496 (2/3)
Kocian, Anton - Kocian, Ľudovít : Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzanskom. IV. časť. ZbOM 1992, s. 86-98.
Orava; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

MFN 13558 (3/3)
Kocian, Anton - Kocian, Ľudovít : Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzanskom (sic!). Časť 6. ZbOM 13, 1996, s. 135-145.
Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

[Search] [Index]
Abbreviation: