DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 7428 (1/1)
Pechterev, A. S. - Klapka, J. : Russkaja literaturnaja emigracija v Čechoslovakii (1918-1938). Praha - Brno 1993. 157 s.
OHLASY: -L. K.-, Slavianovedenije 1997, č. 5, s. 113-114.


[Search] [Index]
Abbreviation: