DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 4 (1/29033)
Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien 1892 - 1902.
OHLASY: [rec.]: Kiliánová Gabriela, - Popelková Katarína, - Vrzgulová Monika, - Zajonc Juraj, Slovensko a Slováci v diele "Rakúsko-Uhorská monarchia slovom a obrazom". SlNár 49, 2001, č. 1, s. 5-30.
Rakúsko-uhorská monarchia; vzťahy slovensko-rakúsko-uhorské; etnológia;

MFN 5 (2/29033)
Király, János : Pozsony város joga a középkorban. The laws of the town of Bratislava in the Middle Ages. Bp., Magyar Tudományos Akadémia 1894.
právo mestské; mestá, Slovensko; stredovek; Bratislava;

MFN 7 (3/29033)
Hospodárske záujmy Slovenska v sneme. Reč povedaná posl. K.Stodolom dňa 27.novembra 1924 z príležitosti rozpočtovej debaty Národného zhromaždenia Československej republiky. Br., 1924. 28 s.


MFN 8 (4/29033)
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky a příspěvky ke knihopisu. Praha, 1925 - 1996.
OHLASY: anot.: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 4, s. 693-695.
Bohemika; tlače české; tlače slovenské;

MFN 9 (5/29033)
V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. [Autor]: Bednařík, František. [Obrazovú časť zost.]: Vaněk, Otakar. Praha, Vyd. "Za svobodu" 1927. 945 s. Reg. miestny, menný.


MFN 10 (6/29033)
Sidor, Karol : Slováci v zahraničnom odboji. Br., Náklad vlastný v kníhtlačiarni Jednota 1928. 264 s.
Pittsburg; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 11 (7/29033)
Kocian, Anton : Orava - turistický sprievodca. Dolný Kubín Miestny odbor Matice slovenskej 1933.
OHLASY: [Úvaha]: Habovštiak Anton, ZbOM 17, 2000, s. 88-92.
turistický sprievodca; Orava [región];

MFN 12 (8/29033)
Lipták, Johann : Geschichte des evang. Distriktual-Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok 1933. 237 s. Reg.
Kežmarok;

MFN 13 (9/29033)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 15 (10/29033)
Osuský, Samuel Štefan : Prvé slovenské dejiny filozofie. Tranoscius 1939. 431 s.
    Ohlas: Kocka Ján, Odkaz Osuského "prvých slovenských dejín filozofie", Filozofia 49, 1994, č. 9, s. 585-592.[Search] [Index]
Abbreviation: