DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 30283 (1/6)
Halczak, Bohdan - Šmigež, Michal : K problematike postavenia Lemkov v Požsku v prvej polovici 20. storočia a ich presídlenie do Sovietskeho zväzu. Akcia "Visla". Acta historica Neosoliensia 7, 2004, s. 187-198. Rés. angl. s. 198 To the Problems so Called Lemks in the 1st Half of the 20. Century and their Transfer to the Soviet Union. Action "Visla".
Vzahy sovietsko-požské; Vzahy požsko-sovietske; Akcia Visla; Presídlenie; Migrácia; 20. storočie; Lemkovia, Požsko;

MFN 32379 (2/6)
Halczak, Bohdan : Dzialalnosc ukrajinskiej powstanczej armii na pograniczu polsko-slowackim w latach 1944-1947. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 4. Banská Bystrica Katedra histórie FHV UMB a Ústav vedy a výskumu UMB 2005, s. 443-453.
armáda ukrajinská; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; hranice slovensko-požské; hranice požsko-slovenské; 1944-1947; Ukrajina;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 4.)

MFN 33511 (3/6)
Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 4. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. - 15. 4. 2005. [Eds.]: Šmigež, Michal - Mičko, Peter. Brno, Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity M. Bela - Ústav vedy a výskumu UMB 2005. 479 s. Ed. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 4.
    [Aut.]: Arpáš, Róbert - Suk, Pavel - Hrodek, Dominik - Podolec, Ondrej - Mičko, Peter - Pecník, Marcel - Neupauer, František - Kárpáty, Vojtech - Schvarc, Michal - Rychlík, Jan - Michálek, Slavomír - Friedl, Jiří - Syrný, Marek - Mičianik, Pavel - Kaftan, Oleksij - Vajskebr, Jan - Uhrin, Marian - Lacko, Martin - Kaššák, Peter - Hrodegh, Marián - Súdny, Boris - Fedorová, Iveta - Borza, Peter - Konečný, Stanislav - Pekár, Martin - Kredátus, Juraj - Holák, Martin - Janek, István - Janas, Karol - Rusková-Sučanská, Mária - Kme, Miroslav - Martuliak, Pavol - Fremal, Karol - Mičko, Peter - Šmigež Michal - Hetényi, Martin - Halczak, Bohdan - Koutek, Ondřej - Plachý, Jiří.
OHLASY: [Rec.]: Kamenec Ivan, HČ, 54, 2006, č. 3, s. 548-550.
zborníky jednorázové; zborníky slovenské; 1939-1945; Slovenská republika;

Zoznam dielov

MFN 34303 (4/6)
Halczak, Bohdan - Šmigež, Michal : Činnos oddielu UPA "Smyrnyj" na požsko-slovenskom pohraničí v kontexte ukrajinského povstania v juhovýchodnom Požsku (1945-1948). "Smyrnyj" UPS units action at Polish-Slovak border area in the context of Ukrainian uprising in south-eastern Poland. Annales historici Prešoviensis 6, 2006, s. 217-235.
vojenstvo; 1945-1948; hranice slovensko-požské; povstanie ukrajinské; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Annales historici Prešoviensis)

MFN 34304 (5/6)
Halczak, Bohdan : Próby przebicia sie oddzialów UPA z Polski przez terytorium Czechoslowacji do Niemiec w 1947 r. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 158-165. Rés. angl. s. 165 Efforts of transition of UPA detachments from Poland to Germany across Czechoslovakia in 1947.
vzahy československo-požské; vzahy požsko-nemecké; vzahy nemecko-požské; 1947; Československo; vojenstvo;

Zdrojový dokument (Acta historica Neosoliensia)

MFN 47428 (6/6)
Halczak, Bohdan : Ukrainskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne i Kulturalny Zwiazek Ukrainców Pracujacych: Analiza porównawcza organizacji mniejszosci ukrainskiej w Polsce i Czechoslowacji, w latach 1956 - 1989. In: Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Krakov, Spolok Slovákov v Požsku 2013, s. 202-231.
1956-1989; správa miestna; Požsko; ZSSR;

Zdrojový dokument (Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny.)

[Search] [Index]
Abbreviation: