DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2208 (1/11)
Beniak, Milan : K výuke dejín medicíny a zdravotníctva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky. Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV 1991, s. 104-105.


MFN 3772 (2/11)
Beniak, Milan - Tichý, Miloslav : Dejiny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 1. časť. Br., Univerzita Komenského ako účelovú publikáciu pre Lekársku fakultu Univerzity Komenského 1992. 236 s. + obr. príl.
OHLASY: [anot.]: Pavlíková Ľudmila, HČ 40, 1992, č. 4, s. 502-503.
Bratislava;

MFN 3773 (3/11)
Beniak, Milan - Tichý, Miloslav : Osobnosť profesora MuDr. Antonína Spilku v histórii Lekárskej fakulty UK v Bratislave. BLL 93, 1992, č. 2, s. 93-7. Dodat.: Kutlík Igor, K článku o Antonínovi Spilkovi a jeho predchodcovi Entrovi.BlL 93, 1992, č. 11, s. 602.
Bratislava; Spilka Antonín;

MFN 4866 (4/11)
Moravec, Rudolf - Tichý, Miloslav - Beniak, Milan - Moravcová, M. - Pavlíková, Ľudmila : K histórii Chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave počas vojnových rokov (1941-1945). BLL 93, 1992, č. 10, s. 547-549.
Bratislava;

MFN 8289 (5/11)
Beniak, Milan - Beniaková, J. : Historický vývoj zdravotnej výchovy na Slovensku. In: Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Br., Slovenská lekárska spoločnosť 1994, s. 63-64. Rés. angl.


MFN 8290 (6/11)
Beniak, Milan : Aktuálne otázky dejín medicíny a farmácie. In: Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Br. Slovenská lekárska spoločnosť 1994, s. 7-9. Rés. angl.
farmácia; historiografia slovenská; medicína;

MFN 8745 (7/11)
Gaži, G. - Beniak, Milan - Remišová, M. - Ozorovský, Vojtech - Tichý, Miloslav - Chandogová, E. : K dejinám sociálneho a nemocenského poistenia na Slovensku. In: Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Br., Slovenská lekárska spoločnosť 1994, s. 119-120. Rés. angl.


MFN 9554 (8/11)
Moravec, Rudolf - Tichý, Miloslav - Beniak, Milan - Moravcová, M. - Pavlíková, Ľudmila : K histórii chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave počas vojnových rokov (1941-1945). In: Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Br., Slovenská lekárska spoločnosť 1994, s. 37-38. Rés. angl.
Bratislava;

MFN 10241 (9/11)
Tichý, Miloslav - Beniak, Milan - Pavlíková, Ľudmila : 75 rokov histórie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1919-1994). In: Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Br. Slovenská lekárska spoločnosť 1994, s. 11-14. Rés. angl.


MFN 20466 (10/11)
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Diel 3. [Zost.]: Tibenský, Ján - Pöss, Ondrej. [Výkonný red.]: Morovics, Miroslav Tibor. Br., Academic Electronic Press v spolupráci s Pro Historia 1999. 417 s., reg. menný.
    [Aut. kol.]: Beniak, Milan - Červeňanská, Ňuta - Dohnány, Ladislav - Ďurechová, Mária - Falisová, Anna - Getlík, Andrej - Haviar, Vladimír - Herčko, Ivan - Heřmanová, Darina - Horský, Zdeněk - Hrabovec, Ivan - Hulín, Ivan - Kapeller, Karol - Klapita, Marián - Kusý, Martin - Moravec, Rudolf - Okáli, Ilja - Országh, Ivan - Pavlíková, Ľudmila - Petráš, Milan - Pišút, Ivan - Poliaček, Ivan - Ponťuch, Anton - Potočan, Juraj - Pöss, Ondrej - Prikryl, Ľubomír Viliam - Sikorová, Tatiana - Tibenský, Ján - Uher, Michal - Urgela, Jozef - Vozár, Jozef - Vozárová, Marta.
OHLASY: rec.: Nový Luboš, DVT 33, 2000, č. 4, s. 217-219; tiež rec.: Holec Roman, HČ 48, 2000, č. 3, s. 536-539.
veda; priekopníci; technika;


[Search] [Index]
Abbreviation: