DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 275 (1/1)
Bajcura, Ivan : Rozvytok i vyrišennja ukrajinskogo pytannja v ČSSR na etapi pobudovy socializmu. [Vývoj a riešenie ukrajinskej otázky v ČSSR v etape výstavby socializmu.] Naukovyj zbirnyk 15/1, 1988, s. 11-30. Rés. slov., rus., nem.


[Search] [Index]
Abbreviation: