DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 37541 (1/1)
Bacher, Dieter : Komunistická "intelligence internationale"? Kontakty medzi KGB a KPÖ na začiatku studenej vojny. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 316-329.
KGB; KPÖ; tajné služby; vzťahy sovietsko-rakúske; vzťahy rakúsko-sovietske;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

[Search] [Index]
Abbreviation: