DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 3714 (1/7)
Appel, Rudolf : Barokový žrebčinec v Kopčanoch. Záhorie 1, 1992, č. 1, s. 27-29.
Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 3715 (2/7)
Appel, Rudolf : Valentín Vayay de Vaga, šľachtic kopčiansky. Záhorie 1, 1992, č. 4, s. 13. [Okres Senica.]
Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica; Vaga Valentín Vayay de; Vayay Valentín de Vaga;

MFN 3716 (3/7)
Appel, Rudolf : Zabudnuté "Farské". Záhorie 1, 1992, č. 2, s. 16-18. [Robotnícka kolónia vo Farskom, okres Senica.]
Farské [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 5797 (4/7)
Appel, Rudolf - Kovár, Blažej : Kaplnka svätej Margity. Záhorie 2, 1993, č. 4, s. 14. [Kopčany.]
Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica; Hrúdy;

MFN 5798 (5/7)
Appel, Rudolf : Kaplnka svätej Margety - symbol Kopčian. Naše Záhorie 1993, [č. 1,] s. 12-14.
Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 5799 (6/7)
Appel, Rudolf : Sasinek versus Anonymus. Záhorie 2, 1993, č. 5-6, s. 30-31.
osobnosti; Sasinek František Víťazoslav [1830-1914]; Sasinek Franko Víťazoslav [1830-1914]; Anonymus;

MFN 6848 (7/7)
Kopčany - dejiny obce. Kopčany, Obecný úrad 1993. 50 s., obr. príl. [Záhorie]
    [Z obsahu]: APPEL, Rudolf: Veľkomoravská perióda vo svetle archeologických výskumov, s. 7-9; APPEL, Rudolf: Kopčany po páde Veľkej Moravy, s. 10-11; APPEL, Rudolf: Kopčany ako súčasť holíčsko-šaštínskeho panstva, s. 11-12; GRIGAR, Vladimír: Kopčany v 20. storočí, s. 17-33; APPEL, Rudolf: Pamiatky, s. 34-40; KOVÁR, Blažej: Dejiny farnosti Kopčany, s. 41-43.
Kopčany [okres Skalica]; Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica; Šaštín; Záhorie;

[Search] [Index]
Abbreviation: